Zarf (Belirteç) Nedir, Görevleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Zarflar hakkında ayrıntılı bilgiler

Eylem, eylemsi, sıfat ve görevce kendisine benzeyen sözcükleri durum, zaman, yer-yön, azlık-çokluk, soru gibi yönlerden etkileyen sözcüklerdir.

Sıfatla zarf arasındaki temel fark, etkiledikleri sözcüklerin türlerinin farklı olmasıdır. Zarflar, çoğunlukla eylemi ve eylemsi türündeki sözcükleri etkiler.

Örnek

Güzel konuşuyor

Çözüm

Güzel = zarf

Konuşuyor = eylem

Zarf eylemi belirtti.

Anlam Yönüyle Zarflar

Durum Zarfları

Eylem ve eylemsilerin ne durumda olduğunu, nasıl yapıldığını belirten zarflardır.

Örnek

Soruları bir bir çözdü.

Çözüm

Bir bir = durum zarfıdır.

Zaman Zarfı

Eylemin ne zaman gerçekleştiğini bildiren sözcüklerdir. Eyleme sorulan “ne zaman” sorusunun cevabıdır.

Örnek

Ahmet yarın gelecek.

Sabahleyin hastaneye gideceğim.

Çözüm

“Yarın ve sabahleyin” filli nitelendirdiği için zarf görevindedir.

Nicelik (Ölçü – Miktar – Azlık/ Çokluk) Zarfları

Eylemlerin ve eylemsilerin, ölçü veya zaman bildiren sıfat öbeklerinin ve kendi türünden sözcüklerin (başka zarfların) anlamını ölçü açısından belirtip “Ne kadar?” sorusuna cevap verirler.

Örnek

Çok oturduk, okula geç kalacağız.

Çözüm

Çok = miktar zarfı

Oturduk = fiil

Eşitlik zarfları

Eyleme, eylemsiye eşitlik anlamı katan sözcüklerdir. Kadar, gibi edatıyla sağlanır.

Örnek

Cennet kadar güzel eviniz var.

Çözüm

Cennet kadar = zarf

Üstünlük Zarfı

Türkçede üstünlük zarfı üç şekilde yapılır:

Zarfın önüne gelen sözcüğün zarfın derecesini bildirmesi

Örnek

Daha iyi koştunuz.

Çözüm

Daha = üstünlük zarfı

Sıfatın önüne gelip sıfatın derecesini bildiren sözcüklerdir.

Örnek

Daha iyi insana ihtiyacımız var.

Çözüm

Daha iyi insan = üstünlük zarfı

Aşırılık Zarfları

Eylemi, eylemsiyi, Sıfatı, zarfı aşırılık yönüyle belirten sözcüklerdir.

Örnek

Daha çok çalışalım.

Çözüm

Daha çok = aşırılık zarfı

Yer – Yön Belirteçleri

Bu belirteçler yalnızca eylem ve eylemsilerin yönünü, yerini belirler. Bu belirteçlerin sayısı sınırlıdır: ileri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri…

Yalın durumda kullanılan bu sözcükler eylemin, eylemsinin yerini yönünü belirtir. “Nereye?” sorusunu yanıtlar.

 Örnek

Asker iki adım ileri çıktı.

Mehmet yukarı çıktı.

Çözüm

İleri, yukarı kelimeler zarf tümlecidir.

Not

Yer-yön bildiren sözcük yalın kullanımda, bir eylemden önce ise zarf, bir isimden önce ise sıfat, çekim eklerinden birini aldıysa ad olur

Örnek

O, biraz önce söylene söylene aşağı indi.

Çözüm

Aşağı = Zarf

İndi  =  Fiil

Örnek

O, biraz önce söylene söylene aşağıya indi.

Çözüm

Aşağıya = İsim

Örnek:

O, biraz önce söylene söylene aşağı kata indi.

Çözüm

Aşağı = Sıfat 

Kata = Ad

Soru Zarfları

Cümlede eylemin anlamını soru yoluyla kısıp sınırlayan, belirtip pekiştiren zarflardır.

Örnek

Nasıl geçiniyorsun?

Tatile ne zaman çıkıyorsunuz?

Not

Yüklemde “mi” soru edatı varsa soru anlamı edatla sağlamıştır.

Örnek

Nasıl çalıştığımı görüyor musun?

Yapı Bakımından Zarflar

Basit Zarflar

Yapım eki almamış zarflardır.

Örnek

Çok çalışmış.

Şimdi konuşalım.

Türemiş Zarflar

Yapım eki aldıktan sonra zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Örnek

Çocukça davranmaktan vazgeç.

Çözüm

Çocuk+ça = türemiş sıfattır.

Not

Zarf-fiiller türemiş zarftır.

Birleşik Zarflar

En az iki sözcüğün kaynaşarak ya da kalıplaşarak oluşturduğu zarflardır.

Örnek

Onu bu-gün gördüm.

Seninle bir-az konuşalım.

Öbekleşmiş Zarflar

Ad tamlaması, sıfat tamlaması, yan cümlecik, ikileme, ilgeç öbeği biçiminde olabilir

Örnek

Ne diye geldin sen şimdi.

Dersimi su gibi ezberledim.

Çözüm

(Ne diye, su gibi) kelimeler öbekleşmiş zarflardır.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Deneme nedir, nasıl yazılır, temsilcileri kimlerdir?

 

Tarık Buğra Küçük Ağa Romanının Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir