Yedi Meşaleciler Edebi Topluluğunun Özellikleri ve Temsilcileri

Yedi Meşaleciler Topluluğunun Ortaya Çıkışı

Yedi Meşale topluluğu, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebi topluluğudur. Her ne kadar bazı kaynaklar Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ilk edebi topluluğunu Beş Hececiler olarak gösterseler de bu doğru değildir. Zira Beş Hececiler yoğun olarak Cumhuriyet döneminde eser vermelerine rağmen topluluğun bir araya gelişi Cumhuriyetin ilanından öncedir.

Yedi Meşaleciler, 1928 yılında yayımlanan Yedi Meşale adlı dergi ile adlarını duyurmuştur.

Biri, öykücü diğer altısı şair olan yedi kişiden oluşan bu topluluğa ismini veren kişi Sabri Esat’tır.

Beş Hececilerin gerçeklikten uzak sanat anlayışına karşı çıktığını ifade eden topluluk, yenilikten yana olmayı savunur; ama pek büyük bir yenilik yapmaz. Bu özellikleri ile Servetifünun edebiyatına karşı çıkan fakat ciddi bir yenilik yapamayan Fecriati topluluğuna benzerler.

Yedi Meşalecilerin Özellikleri

“Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” ilkelerini benimseyen bu şairler “Yedi Meşale” adında ortak bir şiir dergisi çıkararak Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışırlar.

Duygu ve hayalden çok, gözlemi öne çıkarıp şiirlerini tablo yapar gibi yazdılar.

Edebiyat dünyasında bir durgunluk olduğundan yakınan bu sanatçılar birçok yenilik yapmayı amaçlamışlardır.

Vatanseverlik anlayışıyla romantik bir halkçılık mücadelesi vermişler.

Hece ölçüsünü kullanmış, Fransız sembolistlerinden etkilenmişlerdir.

Batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylerler.

Sanatçılar geleneksel temaların yerine yeni temalar bulup işlemelidir, görüşünü savunurlar.

Beş Hececileri kıyasıya eleştirmelerine rağmen onları taklitten öteye gidememişlerdir.

Anadolu’yu, yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı amaçlamışlar ama bunda başarılı olamamışlardır.

“Sanat için sanat” anlayışında olan topluluk, hecenin olanaklarını geliştirmeye çalışmıştır.

Bir ressam duyarlılığıyla hareket eden sanatçılar, duygu ve hayallerden ziyade göze seslenmeyi yeğlemişler; iç dünyamıza, eşyaya, hayata ve olaylara izlenimci bir ressam gözüyle bakmışlardır.

Sanatın konu çerçevesini olabildiğince genişletmek isteyen bu topluluk, konuları şairin kaleminden ziyade bir ressamın fırçasıyla imgeler ve benzetmelerle ifade etmiştir.

Eserlerindeki en önemli özellik, Milli Edebiyat Döneminde başlayan dil ve söyleyiş yalınlığının giderek konuşma diline daha çok yaklaştırılmış olması, eserlerde ulusal övünç coşkusuyla toplumsal ve bireysel duyarlıklara yan yana yer verilmesidir.

Fecr-i Ati topluluğu gibi pek etkili olamadan kısa sürede dağılırlar.

Yedi Meşale Topluluğunun Temsilcisi Olan 7 Sanatçı

  1. Yaşar Nabi Nayır
  2. Ziya Osman Saba
  3. Sabri Esat Siyavuşgil
  4. Muammer Lütfi Bahşi
  5. Vasfi Mahir Kocatürk
  6. Cevdet Kudret Solok
  7. Kenan Hulusi Koray

Bu sanatçılardan Kenan Hulusi Koray dışındakiler şair kimliği ile tanınmaktadır. Kenan Hulusi Koray ise öykü dalında eser vermiştir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bağlaç Nedir, Türleri Nelerdir, Hangi Görevde Kullanılır?

 

Seydi Ali Reis Miratül Memalik Kitabının Yazarı Kimdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir