Yaşar Kemal Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Yaşar Kemal’in çocukluğu ve gençliği

Asıl adı Kemal Sıdık Gökçeli olan sanatçı yazmaya ortaokul sıralarında şiirle başlar. Ortaokul son sınıfta okulu bırakmak zorunda kalır. Irgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane 
memurluğu yapar.

Gençliğinde gazetelerde muhabirlik yapan yazar, daha sonra romancılıkta karar kılmış ve ünü Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında bir yazar olmuştur.

Yaşar Kemal’in sanat anlayışı

Geleneksel anlatım biçimlerinden Anadolu’nun ağıt, ninni, bilmece, efsane, destan, türkü gibi folklorik unsurlardan fazlaca yararlanmış roman dilini ve tekniğini de bu temel üzerine oturtmuştur.

Adanalı olması nedeniyle eserlerinin mekanı Çukurova’dır. Toprağın makineyle tanışması, feodal sınıfın iç çekişmeleri, ağa-köylü ilişkileri, işçi sınıfının dramatik yaşamı onun eserlerinin ana temasını oluşturur.

Köy romanına özgün bir tarzla yaklaşan sanatçı fakir bulduğu İstanbul Türkçesi yerine Anadolu Türkçesini tercih etmiştir.

Gözlemci bir kimliğe sahip olan sanatçı öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini iç içe kullanmıştır. Sürükleyici ve etkileyici bir anlatımı vardır.

Türk edebiyatının büyük romancılarındandır. Yurt dışında ödüller almış, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş, eserleri birçok dile çevrilmiştir.

Eserlerinde Çukurova yöresi insanlarının acısını, ezilişini, kan davasını, ağalık ve toprak sorununu ele aldı. Folklor birikiminden tüm eserlerinde faydalanır.

Gözlem yeteneği çok güçlü olan yazar için tabiat, romandaki en önemli unsurdur. Tabiat, romanlarında bir dekor değil ana karakterdir. Doğadaki her şeyi bir bütün olarak görür. Tavsir romanlardaki en değerli bölümdür.

Eserlerinde sürekli yeniyi aramış her eserinde eserin konusuna uygun dil ve anlatım özelliklerini geliştirmeye çalışmıştır. Çok yönlü bir sanatçıdır.

İlk yazdığı eserlerde yerel ağız ve şivelere fazlaca yer veren sanatçı daha sonraları herkesçe anlaşılabilecek bir yazı dilini tercih etmiştir.

Röportaj tekniğiyle ve nehir roman türünde yazdığı romanları önemlidir. Halk folkloründen çokça Yaşar Kemal eserlerinde deyim, atasözlerine geniş yer vermiş ilk yazdığı romanlarında kısa cümleleri (üç-dört sözcükten oluşan) tercih etmiştir.

Destansı ve masalsı bir anlatma geleneğine dayanan roman dilindeki şiirsellik halk deyişlerini kullanmasından kaynaklanır.

Yapıtları birçok farklı dile çevrilen sanatçı dünya edebiyatında da önemli bir yere sahiptir.

Yaşar Kemal’in bazı eserlerinin konusu

Sarı Sıcak adlı öykü kitabı Çukurova köylüsünün yaşam mücadelesini günlük yaşam içinde ele alan şiirsel bir dile sahip dokuz hikayeden oluşur.

4 ciltten oluşan İnce Memed romanında feodal düzene, ağalığa karşı çıkan ezilen köylünün haklarını arayan İnce Memed’in başından geçenleri kaleme almıştır.

Dağın Öteki Yüzü adlı üçlemesinde (Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) kendi yaşantısından hareket eden sanatçı Çukurova ve Toroslardaki yaşamı çeşitli yönleriyle yansıtmıştır.

Akçasazın Ağaları, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf adlı eserlerinde Türkiye’nin tarihsel gelişim sürecinde Çukurova’nın yerel durumunu yansıtmıştır.

Ağrı Dağı Efsanesi, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, Çakırcalı Efe romanlarında halk efsane ve hikâyelerinden yola çıkmıştır.

Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti, Deniz Küstü romanlarında Çukurova’nın dışına çıkmış denizi ve deniz insanlarını anlatmıştır.

İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Ağrıdağı Efsanesi, Yer Demir Gök Bakır adlı eserleri filme de aktarılmıştır.

Yaşar Kemal’in Eserleri

Roman

Teneke, Beyaz Mendil, İnce Memed, Namus Düşmanı, Ala Geyik, Ölüm Tarlası, Yılanı Öldürseler, Ortadirek, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf, Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti, Deniz Küstü, Höyükteki Nar Ağacı. 

Öykü

Sarı Sıcak

Röportaj

Yanan Ormanlarda Elli Gün, Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bir Bulut Kaynıyor, Allah’ın Askerleri

Fıkra-Deneme

Taş Çatlasa, Ağacın çürüğü

Derleme Çalışmaları

Ağıtlar

Çocuk Kitabı

Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Anonim Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Hakkında En Detaylı Bilgiler

Makale Nedir, Hangi Konularda Yazılır, Özellikleri Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir