Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hakkında Önemli Bilgiler

Yakup Kadri’nin yaşamı, sanatı ve eserleri

27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. Milli Mücadele Döneminde Ankara’ya geçerek Atatürk’le birlikte çalışmıştır. Savaştan sonra uzun süre diplomat olarak çalışmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yeni rejimin fikir öncülerinden biri olmuştur.

Yakup Kadri, Türk toplumunun son iki yüzyılda geçirdiği değişimleri romanları aracılığı ile anlatmıştır.

Tezli roman türünün en önemli temsilcilerinden biri olan Yakup Kadri, kendi sanat anlayışını oluşturmuş en başarılı sanatçılardan biridir.

Anadolu Ajansı’nın kurucularındandır. Türkiye’de basın yayın kurumlarının kökleşmesini sağlamıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sanat anlayışı

Edebiyat yaşamının başında Fecriati Edebiyatı’nın kurucu üyeleri arasında yer almış, “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesini benimsemiştir. 1916 yılından sonra “Sanat, evvela bir cemiyetin bir milletin malıdır; sonra da nihayet bir devrin ifadesidir.“ diyerek bireyci düşüncelerden uzaklaşmış, Milli Edebiyatta yer almıştır.

İlk yazılarını Peyam ve İkdam gazetelerinde yayımlamıştır.

Asıl ününü Atatürkçü düşünce doğrultusunda kaleme aldığı, toplumsal değişmeleri ve tarihî olayları konu edindiği romanlarıyla kazanmıştır.

Eserlerinde güçlü bir teknik görülür. Teknik açıdan Batı romanları ile yarışacak düzeyde nitelikli eserler vermiştir.

Karakterleri başarıyla canlandırır. Realist bakış açısı ile oluşturduğu karakterler belli bir hayat görüşünün ya da kültürün temsilcisi olarak öne çıkar.

Edebi çalışmalarına başladığı gençlik yıllarında eserlerinde mistik bir hava sezilir. Ancak sonraki dönemlerde olaylara daha gerçekçi bir tarzda yaklaşır.

İlk yapıtlarının dili ağırken sonraki yapıtlarında yalın bir dil kullanmıştır.

Akıcı ve kendine özgü bir anlatımı vardır.

Yahya Kemal ile birlikte edebiyatta “Nev-yunanilik”  adını verdiği yeni bir çığır açmak istediler fakat başarılı olamadılar. Bu anlayış Anadolu’nun da Akdeniz kültürüne bağlı olduğunu savunur ve antik Yunan ve Roma kültürüne yönelimi savunur.

Mensur şiir türünde yazdığı eserlerinde şiirsel bir dille olay yazıları kaleme almıştır.

Anı kitaplarında ise yaşadığı dönemin toplumsal yapısına ve bürokratik düzenine ayna tutar.

Tarih ve toplum olaylarından her birini bir romanına aktararak Tanzimat’tan başlayıp Atatürk Türkiyesi’ne kadar uzanan sürede kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımları, yaşayış ve görüş farklılıklarını işler; düşünceye ve teze dayanan eserler yazar.

Romanlarında toplumun bunalımlarını, aydın halk çatışmasını dile getirir.

Yapıtlarının en önemli özelliği, bir düşünceye ya da bir teze dayanmalarıdır.

Romanlarda Türk toplumunun dönemlerinden kesitler vermiştir.

Hikâyelerinde batıl inançlar, din, namus, cehalet, yoksulluk ve savaş konularını işledi.

Yakup Kadri’nin bazı eserlerinin konusu

“Ankara” ve “Panorama” romanlarında cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türk toplumunun geçirdiği değişimler anlatılmıştır.

Türk köyünün ve köylüsünün içinde bulunduğu acı ve korkunç gerçekleri “Yaban” adlı romanda vurgulamıştır. Romanda bu gerçeklerden habersiz Türk aydınlarıyla Türk köylüsü arasındaki uçurum dile getirilmiştir.

Üç kuşağın birbiri ile çatışmasını “Kiralık Konak” romanında anlatmıştır. Bu romanda “cumhuriyet öncesi”, “milli mücadele dönemi” ve “savaş sonrası” dönemleri temsil eden üç kuşağın karşılıklı ilişkileri ve çatışmaları anlatılır.

Abdülhamit dönemindeki sürgünleri anlattığı “Bir Sürgün” romanında başarılı gözlemlerde bulunur.

Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci güçlere karşı yeterli tepkiyi vermeyen İstanbul halkını “Sodom ve Gomore” romanında eleştirilmiştir.

Yakup Kadri, “Nur Baba” adlı eserinde bozulan tarikatların iç yüzünü anlatmıştır.

“Hüküm Gecesi” romanında parti kavgalarını eleştirel bir tarzda işlemiştir.

“Hep O Şarkı” adlı romanı ise anı-roman tarzında yazılmış olup Osmanlı devletinin son dönemlerini anlatmaktadır.

Yakup Kadri’nin Eserleri

Roman

Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Yaban, Sodom ve Gomore, Bir Sürgün, Ankara, Panorama l, ll.

Anı

Hep O Şarkı, Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl.

Mensur Şiir

Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Öykü

Millî Savaş Hikâyeleri, Rahmet, Bir Serencam.

Oyun

Nirvana

 

Şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Emin Bülent Serdaroğlu Hem Başarılı Bir Şair Hem de Ünlü Bir Futbolcu

 

Namık Kemal Vatan Şairi ve İlk Büyük Romancı

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir