Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Yahya Kemal Beyatlı hakkında ayrıntılı bilgiler

Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünün son büyük ustasıdır ve Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde herhangi bir şiir kitabı çıkarmamasına rağmen dergilerdeki şiirleri sayesinde büyük yankılar uyandırmıştır.

Yahya Kemal Beyatlı herhangi bir edebi topluluğun üyesi olmayan bağımsız sanatçılardandır. Sanat anlayışı, eserleri ve fikirleri ile günümüzde de edebiyat dünyasında adından söz ettirmektedir.

Yahya Kemal Beyatlı’nın yaşamı

2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğdu, asıl adı Mehmet Agah’tır.

İstibdat Dönemi sırasında kaçtığı Paris’te Fransızcayı öğrenmiş, Fransız tarihçilerden ders almıştır.

Fransız tarihçi Sorrel’in etkisiyle Türk tarihi ve uygarlığını incelemiş ve Batı taklitçiliğinden vazgeçerek kendi milli konuları işlemiştir.

Yurda döndükten sonra çeşitli okullarda uygarlık tarihi, Batı edebiyatı, Türk edebiyatı tarihi dersleri vermiş, 1922’de Millî Mücadele’ye katılmış, daha sonra çeşitli ülkelerde elçilik görevinde bulunmuştur.

Yahya Kemal Beyatlı’nın sanat anlayışı

Türk edebiyatının en güçlü şairlerinden biri olan Yahya Kemal, şiirlerinde Osmanlı tarihi, aşk, yaşam sevgisi, ölüm konularını işlemiştir.

Batı edebiyatıyla divan şiiri arasında köprü oluşturmuş, yeni bir klasik akım oluşturmaya çalıştırmıştır.

Yunan mitolojisini işleyen bazı şiirler yazmış olsa da daha sonra yerli kaynaklara dönmüştür.

İstanbul’u Nedim’den sonra en fazla işleyen sanatçıdır, “İstanbul Şairi” olarak da tanınmıştır.

Şiirlerinde İstanbul, zengin ve fakir semtleri, muhteşem görüntüleri, insanları, tarihi ve sosyal özellikleri ile geniş yer tutar.

Türk aruzuna son şeklini o verir. Türkçeyi aruza ustaca uydurmuştur. Aruz ölçüsünün son büyük ustası kabul edilmektedir.

Makale, gezi yazısı, anı, deneme, fıkra gibi türlerde eserleri vardır. Ancak onun asıl başarısı şiir sahasında olmuştur. Şairliği diğer alanlardaki eserlerini gölgede bırakmıştır.

Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutmuştur. Onun için şiir, “musikiden başka türlü bir musiki”dir.

Parnasyen şairlerin etkisiyle, “beyaz lisan” dediği berrak dil anlayışını savunmuş, şiirlerinde sade bir dil, yalın bir anlatım kullanmıştır.

“Ok” adlı şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır.

“Esrar”, “Agâh Kemal” takma adlarıyla şiirler yazdı.

Parnasizmin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir.

Şiirleri sembolist, parnasyen, neo-klasik, romantik özellikler gösterirse de hiçbir akıma bağlı kalmaz. Beyit anlayışını kaldırarak şiire anlam bütünlüğü getirir.

Şiirlerinde şekle, ahenk ve kafiyeye önem vermiş; özgün bir musiki anlayışıyla aşk, tabiat, ölüm ve sonsuzluk konularını ele almıştır.

“Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” demiştir. Dil bilinci konusundaki duyarlılığı sonraki kuşaklar üzerinde derin etkiler bırakmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi’nin bağımsız isimlerindendir. Kurtuluş Savaşında aktif rol almasına ve Cumhuriyet rejiminin kurucu kadrolarından olmasına rağmen Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı temsilcilerinden farklı bir tarz benimsemiştir.

Yahya Kemal Beyatlı’nın eserleri

Şiir

Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubâiler ve Hayyam Rubâilerini Türkçe Söyleyiş

Nesir

Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi ve Edebî Portreler, Siyasi Hikâyeler, Edebiyata Dair, Tarih Muhasebeleri

Anı

Çocukluğum Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralar.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi Lakabını Taşıyan Başarılı Bir Yazardır

 

Edat (İlgeç) Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir