Vasfi Mahir Kocatürk Yedi Meşale Grubunun Eğitimci Yazarı

Vasfi Mahir Kocatürk’ün yaşamı

Vasfi Mahir 1907 yılında Amasya’da doğmuştur. Mülkiye mektebini bitiren sanatçı kendisinden beklendiği gibi bürokraside önemli mevkileri hedeflemedi ve yaşamını öğretmenlik yaparak sürdürdü.

Edebiyat öğretmeni olarak Anadolu’nun çeşitli şehirlerini gezdi. Bir müddet milli eğitim müfettişliği yaptı.

1950-1954 yılları arasında Gümüşhane milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Öğretmenlik yapmaya başladığı dönemden itibaren çeşitli dergilerde eserleri yayımlanan yazar, eğitici kimliğini eserlerine yansıttı. Ancak öğretici şiir yerine daha çok lirik tarzda eserler kaleme aldı.

Vasfi Mahir Kocatürk 1961’de Ankara’da vefat etti.

Vasfi Mahir Kocatürk’ün sanat anlayışı

Sanat yaşamına kahramanlık şiirleri yazarak başladı. Daha sonra halk edebiyatı geleneğine uygun eserler verdi. Bu iki tarzı da uzun süre devam ettirmedi ve saf şiir anlayışına yöneldi.

Beş Hececilerin savunduğu sanat anlayışına karşı saf (öz) şiiri içtenlikle savunan sanatçı, daha çok edebiyat araştırmacılığıyla ön plana çıkar.

Halk şiirlerinin biçimsel özelliklerden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazmıştır.  Sanatçı, dil bakımından özgünlüğü yakalayamamıştır.

Eserlerinde önce vatanseverlik ve kahramanlık duygularını işlediği şiirlerinde daha çok kırsal kesim insanının günlük hayatta karşılaştığı sorunları ele almıştır.

Vasfi Mahir Kocatürk eski dönemlerde yazılan eserlerin sadeleştirilerek yeniden yayımlanmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda pek çok değerli yabancın eserin Türkçeye çevrilmesine de ön ayak oldu.

1930’dan sonra sosyal içerikli şiirler de yazmıştır.

Dili oldukça sadedir, gereksiz cümleleri kullanmaktan kaçınır.

Şiir kitaplarının yanında liseler için ders kitapları, dünya edebiyatını tanıtıcı kitaplar da yazmıştır.

Vasfi Mahir Kocatürk’ün eserleri

Şiir

Tunç Sesleri

Geçmiş Geceler

Bizim Türküler

Dağların Derdi

Ergenekon

Yedi Meşale

Hayat Şarkıları

Oyun

Yaman

Sanatkâr

On İnkılap

Araştırma-İnceleme

Yeni Türk Edebiyatı

Türk Edebiyat Tarihi

Divan Şiir Antolojisi

Tekke Şiir Antolojisi

Divan Şiiri

Namık Kemal’in Şiirleri

Ziya Paşa’nın Şiirleri

Meşhur Beyitler

Şiir Defteri

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan Edebiyatının Gür Sesi

 

Süleyman Nazif Kara Bir Gün Makalesinin Yazarı Kimdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir