Turan Oflazoğlu Tarihi ve Sosyal İçerikli Tiyatro Eserlerinin Büyük Ustası

Turan Oflazoğlu Kimdir, Nasıl Eserler Yazmıştır?

Çocukken yaptığı Karagöz suretleri ile tiyatroya küçük bir adım atmıştır.

Tiyatro eserlerinin konusunu çoğunlukla Osmanlı tarihinin gerçeklerini işler.

Edebiyatımızda trajedi türünü başarıyla uygulayan sanatçı sade bir dil ve şiirli bir anlatımla manzum eserler yazar.

Sanatçı, konusunu köyden aldığı eserlerinde atasözü ve deyimlerden yararlanarak mahalli bir hava yakalamak ister, köy havasını hissettirir. Ninni, mani, ağıt gibi türleri eserlerinde kullanır.

Yunan tragedyasından etkilenmiştir. Koro, eserlerinde önemli bir yer tutar. Tarihi oyunlarında ise yeniçeriler koroyu oluşturur. (lV. Murat, Deli İbrahim…)

Yunan tragedyasından etkilenmiştir. Koro, eserlerinde önemli bir yer tutar. Tarihi oyunlarında ise yeniçeriler koroyu oluşturur. (lV. Murat, Deli İbrahim…)

ABD’de tiyatro üzerine çalışmalar yapmış, oyun yazarlığı konusunda eğitim almıştır. Yazdığı oyunların konusu tarihe dayanmakla birlikte, tarihi incelemeye yönelik değil, karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmaya yöneliktir.

İlk oyunlarını (Keziban, Allah’ın Dediği Olur) 1967’de ABD’de yazmıştır.

Oflazoğlu, Batı’dan öğrendiği tiyatro tekniğiyle yerli kaynaklardan aldığı malzemeyi ustaca kullanmıştır.

Oyunları konusunu köyden alanlar ve Türk tarihinden alanlar diye ikiye ayrılır.

Eserlerinde insanı tanıma ve tanıtma temel gayedir.

Kin, ihtiras, kıskançlık gibi temel insanı duyguları yoğun bir şekilde ele alır.

Konusunu günlük hayattan aldığı eserlerinde kan davası, ağalık, öç alma duygusu ele alınır.

Oyunlarında Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Şeyh Galip gibi divan şairlerinin şiirlerine yer verir.

Türkçeye büyük önem veren sanatçı, dil hakkındaki düşüncelerini oyun kişilerine söyletir.

Eserlerinde son derece yalın ve açık bir dil tercih etmiştir.

Şiir, yazı ve çevirileri; Varlık, Türk Dili, Seçilmiş Hikâyeler, Dönem gibi dergilerde çıkmıştır.

Turan Oflazoğlu’nun Eserleri

Oyun

Keziban, Deli İbrahim, IV. Murat, Sokrates Savunuyor, Genç Osman, Elif Ana, Kösem Sultan, Fatih (Bizans Düştü adıyla, III. Selim, Sinan, Gardiyan, Cem Sultan, Dört Başı Mamur. Şahin Çakırpençe, Kanuni Süleyman, Korkut Ata, Yavuz Selim

Çeviri

Rilke’den Seçme Şiirler, Duino Ağıtları

Tanıtma Kitabı

Shakespeare, Moliere

Şiir

Sevgi Hakanı, Fetih

Senaryo

Topkapı, Mütareke’den Büyük Taarruz’a

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Gür Sesi

Rıfat Ilgaz (Hababam Sınıfı Kitabının Yazarı) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir