Tevfik Fikret Sis Şiiri ile Tanınan Servetifünun Şairi

Tevfik Fikret kimdir, eserleri nelerdir?

Tevfik Fikret Servetifünun edebiyatının kurucusu olup Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğmuştur.

Servetifünun edebiyatının kurucusu, şiir alanındaki en büyük temsilcisidir.

Yazı hayatına okul yıllarında yazdığı gazellerle başlamıştır. Bu gazellerde Recaizâde Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’in izleri görülür.

Çeşitli devlet memuriyetlerinin yanı sıra Galatasaray Lisesi’nde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yapmıştır.

Tevfik Fikret ve Servetifünun dergisi

Mirsad, Maarif, Malumat gibi yayın organlarında yazarlık yaptıktan sonra 1896’da Servetifünun dergisinin başyazarlığına getirilmiştir. Servetifünun aslında önceleri bir edebiyat dergisi değildir ve sadece bilimsel konularla ilgili çalışmalara yer vermektedir. Derginin başına Tevfik Fikret getirildikten sonra edebi çalışmalar da dergide yayımlanmaya başlamıştır. Bu tutum Servetifünun edebiyatı adı verilen akımın başlamasını sağlamıştır.

Tevfik Fikret’in sanat yaşamı iki ayrı dönem içerisinde incelenebilir

Birinci dönem Servetifünun hareketinin içinde bulunduğu dönemdir. Bu dönemde “sanat için sanat” anlayışla ürünler vermesine karşın yine de toplumsal konuların sınırını zorlamıştır.

İkinci dönemde ise (1901’den sonra) toplumsal konulara yönelmiş, “toplum için sanat” anlayışla ürünler vermiştir.

Tevfik Fikret’in sanat anlayışı

Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Ancak çocuklar için yazdığı “Şermin” adlı kitabında hece ölçüsünü kullanmıştır.

Serbest müstezatı geliştirir, Batı’dan alınan nazım biçimlerinden sone ve terza-rimayı kullanır.

Şiirlerinde çoğu zaman anlam cümle sonunda tamamlanmaz ve bir sonraki dizeye taşar. Servetifünun edebiyatında sıkça başvurulan bu tekniğe anjanbıman adı verilir.

Kişisel şiirleri malenkolik bir hava vardır. Şiirlerinde insanlık, özgürlük, yurt ve ulus sevgisi, ilerleme özlemi, Batı uygarlığı konuları işlemiştir.

Parnasizmin etkisinde şiirler yazar. Parnasizm akımı realist düşüncenin şiirdeki karşılığı olarak ifade edilebilir. Parnasizm akımına mensup şairler biçim mükemmelliğine önem vererek kusursuz şiirler yazmaya gayret ederler.

Tevfik Fikret bir ressamdır. Bu yönü şiirlerine de tesir eder. Kelimelerle adeta resim çizer. Tevfik Fikret o dönemde resim altına şiir yazma geleneğini de başlatmıştır.

Şiirde ahenk ve ritme çok önem vermiş, bunu sağlayabilmek için konuya göre aruz kalıbı seçmiş hatta bir şiirde birden fazla kalıp kullandığı da olmuştur.

Sözcük seçiminde büyük bir titizlik göstermiş, sözcüklerin anlamlarından çok ses ve musiki özelliklerine dikkat etmiştir.

Dili İlk dönemde oldukça ağırdır. Ancak sonraki dönemlerde kısmen sadeleşmiştir.

Tevfik Fikret manzume ustasıdır. Şiir kalıplarını kullanarak öyküler anlatma konusunda son derece ustadır. Bu konuda özellikle “Balıkçılar” şiir büyük önem taşımaktadır.

Tevfik Fikret’in Eserleri

Rübâb-ı Şikeste (Kırık Saz)

En başarılı şiirlerinin toplandığı şiir kitabıdır.

Rübabın Cevabı

Rübab-ı Şikeste kitabının devamı niteliğindedir.

Tarih-i Kadim

Tarih ve insanlık sorgulaması yapan bu eserde Tevfik Fikret dinlerde dahil olmak üzere tüm manevi değerlere karşı çıkmıştır.

Haluk’un Defteri

Mehmet Akif’in ideal gençlik modeli olarak sunduğu “Asım”a karşı oğlu Haluk’u öne çıkarır. Oğlunu yurt dışına göndererek fen ve sosyal konularla ilgili bilgi edinmesini ister. Oğlunun şahsında tüm gençlere hitap etmektedir.

Şermin

Çocuklar için yazdığı şiir kitabıdır. Bu eserini hece ölçüsü ile kaleme almıştır.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bilge Karasu Gece Romanı ile Pegasus Ödülü Alan Yazarımız

 

Panel En Önemli Sözlü Anlatım Türlerinden biridir

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir