Sultan Veled Mevlana’nın Oğlu Olup Babası Gibi Büyük Bir Şairdir

Sultan Veled hayatı, sanatı ve eserleri

Sultan Veled, 13. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Mevlana Celaleddin Rumi’nin büyük oğludur. 1226 yılında Karaman’da doğmuştur. Anadolu sahası Türk edebiyatının büyük sanatçılarından biri olmasına rağmen babasının gölgesinde kalmıştır.

Aslında Mevlana’dan bağımsız düşünüldüğünde başarılı kabul edilen bir yazar olan Sultan Veled, “Mevlana’nın oğlu” ifadesi ile tanımlandığında hemen babası ile karşılaştırılmaktadır. Tabi Mevlana gibi bir sanat dehası ile karşılaştırılacak herkes gibi Sultan Veled’in de eksiklikleri daha belirleyici olarak öne çıkmaktadır.

Mevlevi tarikatının kurucusu Sultan Veled’dir. Mevlana yaşadığı dönemde etrafına öğrenciler toplayarak ders vermiş ve Mevlevi geleneğini başlatmıştır. Ancak söz konusu bu gelenek tarikat şeklinde olmayıp daha çok bir “sanat ve ilim okulu” özelliğini göstermektedir. Sultan Veled ise babasının görüşlerini derleyip toplamış ve bu görüşleri insanları örgütlemek için kullanmıştır. Ancak tarikat kurulduktan sonra ilk şeyhi Hüsameddin Çelebi olmuştur. Sultan Veled ise Hüsameddin Çelebi’nin ölümünden sonra tarikatın başına geçmiştir.

Sultan Veled, Türkçe şiirler de yazmış bir tasavvuf şairidir. Onun yaşadığı dönemde Farsça çok fazla rağbet gördüğü için sanatçılar eserlerini Türkçe yerine Farsça yazmıştır. Ancak Sultan Veled’de dil bilinci vardır ve eserlerinde Türkçeye yer vermenin zorunluluk arz ettiğini kavramıştır.

Şairin divanı ve mesnevileri vardır. Divanında yer alan az sayıdaki Türkçe gazeller, Anadolu’da Oğuz lehçesiyle yazılmış ilk şiirler olduğu için önemlidir.

Sultan Veled’in eserleri

Divan

Gazel, kaside, kıt’a, terciibent, terkibibent, musammat ve rubailerden oluşan bu eserde 29 farklı aruz kalıbı kullanılmıştır.

İptida-name

İnsanın ahlaki bakımdan nasıl yüceleceği üzerine bilgiler vermektedir.

Rebab-name

Mevlana hakkında detaylı bilgiler verdiği için biyografik bir eser sayılmaktadır.

İntiha-name

Kişinin nefsi ile mücadele etmesinin yolları hakkında bilgi veren bir eserdir. Aynı zamanda öğütlere bolca yer verdiği için pendname özelliği de göstermektedir.

Maarif

Farsça mensur, tasavvufi bir yapıttır. 56 bölümden oluşan eserin dili açık ve sade konuşma dilidir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Cengiz Dağcı Otobiyografik Roman Anlayışının En Büyük Ustası

Sadullah Paşa İntihar Eden Aykırı Karakterli Bir Tanzimat Sanatçısı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir