Süleyman Nazif Kara Bir Gün Makalesinin Yazarı Kimdir?

Süleyman Nazif’in yaşamı

Süleyman Nazif 1869 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Sait Paşa’dır. İlk eğitimini babasında ve özel öğretmenlerden aldı. İyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

Hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü yakından tanımıştır. Geniş bir genel kültüre ve döneminin çok ötesinde bir düşünce yapısına sahiptir.

Sultan Abdülhamit’e karşı çıktığı için yurt dışına kaçtı. Ancak daha sonra ülkeye dönerek devlet kademelerinde görev aldı. 10 yıldan fazla Bursa’ya sürgün edildi ve İstanbul’a girişine izin verilmedi. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönüp sanat çalışmalarını sürdürdü.

23 Kasım 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra
İstanbul’un işgal edilmesi üzerine yazdığı protesto yazısı “Kara Bir Gün” yüzünden Malta’ya sürülmüştür.

Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra yurda dönen sanatçı 1927 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

Süleyman Nazif’in sanat anlayışı

Düz yazılarında Servetifünun geleneğinin dışına çıkamamış, yabancı sözcük ve tamlamalarla dolu, süslü, ağır bir dil kullanmıştır.

Hatiplik yönü kuvvetli olan sanatçı, Osmanlının parçalandığı dönemlerde ateşli konuşmalarıyla halkın sözcüsü olmuştur.

Özellikle Malta’da sürgündeyken yazdığı “Vatan” adlı şiiri geniş yankı uyandırmıştır.

Vatan, millet sevgisini kahramanca bir edayla kaleme aldığı için Namık Kemal’e benzetilmektedir.

Süleyman Nazif’in Eserleri

Şiir

Gizli Figanlar

Batarya ile Ateş

Nesir

Malta Geceleri

Çalınmış Ülke

Firak-ı Irak

İnceleme-Araştırma

Namık Kemal

Mehmet Akif

Fuzuli

Makale

Çal Çoban Çal

Malum-ı İlam

Tarihin Yılan Hikayesi

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Realizm (Gerçekçilik) Akımı Hakkında Detaylı Bilgiler

 

Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir