Süleyman Çelebi yani Mevlit Yazarı Kimdir?

Süleyman Çelebi yaşamı ve sanatı hakkında önemli bilgiler

Bursa’da doğmuş ve eğitimini burada tamamlamıştır. Hz. Muhammed’i öven “Mevlid” adıyla bir kaside yazmış ve yüzyıllarca sevilerek okunmuştur.

İslam etkisindeki Türk edebiyatının ünlü mevlid şairi olan sanatçı, Yıldırım Beyazıd döneminde Bursa Ulu Cami’de imamlık yapmıştır. Döneminin tüm ilim dallarında bilgi sahibidir ve iyi derecede Arapça ile Farsça bilmektedir.

Bilinen en önemli yapıtı, İranlı bir vaizin Hz, Muhammed’in diğer peygamberlerden pek farkı olmadığını söylemesi üzerine Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu dile getirmek için yazdığı asıl adı Vesilet’ün Necat (Kurtuluş Yolu) olan Mevlid adlı eseridir.

Süleyman Çelebi’nin mevlidi

Mevlid (Vesilet’ün Necât) Hz. Peygamber’in diğer peygamberlere olan üstünlüğünü veciz bir şekilde anlatır. Mevlid; münacat, velâdet (peygamberimizin doğum), risalet (peygamberliğin bildirilişi), rıhlet (Peygamberimizin vefatı) ve dua bölümlerinden oluşur.

Çağına göre sade bir dille mesnevi biçiminde yazdığı Vesiletü’n-Necat (Mevlid) adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çığırda çok sayıda eser yazılmış olmasına karşın bunlardan hiçbiri Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i kadar yaygınlaşıp benimsenmemiştir. Mevlid geleneğinin temellerini atmıştır.

Meşhur “Mevlid” mesnevisini yazarak Türk kültürünün önemli bir parçası olan mevlid törenlerinin mimarı olmuştur. Mevlid, Hz Muhammed’ın doğumunu ve hayatını konu alan bir eserdir. Bu eserin asıl adı Vesilet’ün Necat”tır. Halk arasında “Mevlid” olarak bilinmektedir. Peygamberimizin özellikleri en güzel ifadelerle bu eserde anlatılmıştır. 

Yaklaşık 800 beyitten oluşan bu eser, dini bir mesnevidir.

Eser, 6 bölümden oluşur:

  • Münacaat
  • Vidalet (Peygamberin doğumu)
  • Risaleit (Peygamberin oluşu)
  • Miraç (Allah’la buluşması)
  • Rihlet (Peygamberin ölümü)
  • Dua

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Aşık Paşa Garipname Yazarı Olarak Tanınan Mesnevi Şairi

Ece Ayhan ya da Sivil Şiir anlayışının öncüsü

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir