Şeyhülislam Yahya Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Şeyhülislam Yahya’nın yaşamı

Divan edebiyatının 16. yüzyıldaki en büyük temsilcilerinden biri olan Şeyhülislam Yahya, 1552 yılında İstanbul’da doğmuştur

Anadolu’nun birçok yerinde müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuştur.

Dolaştığı yerler ve bulunduğu görevler onun büyük bir deneyim kazanmasını sağlamıştır. Bu deneyimler şiirlerinin de duyuş ve söyleyiş bakımından zenginleşmesine yardımcı olmuştur.

Birkaç defa Şeyhülislam makamına getirilip sonradan görevden alınmıştır. Ancak en son görevlendirmesinde bu makamda kalıcı kalmış ve ölene kadar görevini sürdürmüştür.

Ömrünün son yılları Sultan Deli İbrahim ile geçmiştir. Bir rivayete göre Deli İbrahim’in anlamsız davranışlarına tahammül edememiş ve bir süre sonra hastalanarak vefat etmiştir.

Şeyhülislam Yahya’nın edebi kişiliği

Şeyhülislam olmasına rağmen eserlerinde tasavvufa yer vermeyen ve bireysel konuları işleyen başarılı bir şairdir.

İstanbul hem dil bakımından hem de içerik yönüyle şiirlerinin ana unsurlarından biri haline gelir.

Baki’yi Nedim’e bağlayan bir şair olarak tanınır. Ancak bu durum onun özgün bir şair olmadığı ve başka sanatçılardan etkilendiği anlamına gelmez. Aksine Şeyhülislam Yahya tüm yönleri ile özgün bir sanatçıdır ve kendi tarzını yakalayabilmiş nadir sanatçılardandır.

Baki’nın ölümünden sonra gazelin en büyük ustası sayılmıştır.
İstanbul ağzını divan şiirine sokan şairdir. 

Geniş fikirli, katı dinsel anlayışlardan uzak, nükteci bir şairdir. Şiirlerinde anlam ve söz oyunlarına yer vermez. Şiirlerini derin duygular, ince hayallerle ve yalın bir dille yazmıştır.

Bazı şiirlerinde esprili bir dil kullanarak ciddi konuları mizahi bir tarzda sunmaya gayret eder.

Şeyhülislam Yahya divan şiirinin gazel ustaları arasında yer almıştır.

Şeyhülislam Yahya’nın eserleri

Divan

Nigaristan

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Vasfi Mahir Kocatürk Yedi Meşale Grubunun Eğitimci Yazarı

 

Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı Romanının Yazarı Kimdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir