Şeyhi ya da Harname yazarı kimdir?

Şeyhi’nin yaşamı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Şeyhi Anadolu’da divan edebiyatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlayan ilk büyük şair kabul edilir. Özellikle Harname adlı eseri günümüzde bile ders kitaplarında öğrencilere örnek olarak sunulmaktadır.

15.yüzyılın tanınmış büyük şairlerinden olan Şeyhi’nin asıl adı Yusul Sinanüddin’dir. Asıl mesleği tabiplik olduğundan Hekim Sinan olarak şöhret kazanmış, Hacı Bayram-ı Veli’ye 
bağlı olması sebebiyle Şeyhi mahlasını kullanmıştır.

Şeyhi dönemin başarılı bir doktoru ve usta bir hiciv yazarıdır

İran’da tıp ve tasavvuf eğitimi görmüştür. Hükümdar Çelebi Mehmet’in hekimidir. Divan edebiyatının bütün özelliklerini kendinde toplayan bir şairdir. Divan ve Hüsrev ü Şirin mesnevisi yanı sıra Divan’ın içinde yer alan Harname adlı hicviyesiyle ünlüdür. Bu eser aynı zamanda edebiyatımızda ilk fabl örneği kabul edilir.

Şeyhi Anadolu’daki klasik edebiyatın kurucularındandır

Şeyhi, Anadolu’da klasik edebiyatı ana hatlarıyla ortaya koyan ilk şairlerdendir. Dilin imkanlarını sonuna kadar zorlamış, en büyük başarılarını mesnevilerinde göstermiştir.

Şeyhi, tasavvufi bir kişilik olmasına ve tasavvuf eğitimi almasına rağmen eserlerinde tasavvufi unsurlara pek yer vermemiştir. Din dışı şiirler yazmayı tercih etmiştir. Dil ve sanat yönünden güzel şiirler yazmıştır.

Harname adlı eseri gerçek bir olaya dayanır

Hekim olan Şeyhi, Çelebi Sultan Mehmet’i Karaman seferi sırasında Ankara’da tedavi etmiştir. Bunun üzerine kendisine hediye olarak bir tımar (arazi) verilmiştir. Verilen tımarı almaya giderken yolda tımarın eski sahipleri tarafından soyulmuştur.

Yazar bu yaşadıklarını Harname adlı eserinde hiciv türünde kaleme almıştır.

Şeyhi’nin eserleri

Türkçe Divan

En başarılı eseridir. Daha çok lirik konularda yazılmış şiirlere yer verilmiştir. Ancak bazı şiirlerinde tasavvuf motiflerine de yer verilmiştir.

Harname

Aslında bağımsız bir kitap değildir. Divan içinde bir mesnevinin adıdır. Ancak eserin önemi ve yarattığı etki onun bağımsız bir eser olarak tanınmasını sağlamıştır.

Hüsrev ü Şirin

Bir çeviridir. Ancak esere belli eklemeler yapılmış ve özgün bir eser ortaya çıkarılmıştır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

İsmet Özel Hakkında Merak Edilen Her Şey

Anonim Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Hakkında En Detaylı Bilgiler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir