Şemsettin Sami İlk Romancı ve İlk Ansiklopedi Yazarı

Şemsettin Sami’nin yaşamı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

1850’de Yunanistan’a bağlı Fraşer kentinde doğdu. Medresede Arapça ve Farsçayı öğrenen yazar, eski Yunanca, Fransızca ve İtalyancayı da çok iyi derecede bilir.

Dil üzerine özellikle de Türkçenin sadeleştirilmesi konusundaki bilimsel çalışmalarıyla tanınmıştır.

Ulusal bir edebiyatın ancak ulusal bir dille oluşturulabileceği görüşünü savunmuştur.

Kuvvetli dil bilgisi sayesinde, dilin sadeleştirilmesi, sözlük ve gramerinin yapılması konularında çok sayıda bilimsel makaleleri vardır.

Türkçenin ilk bilimsel sözlüğü olan Kamus-u Türkî’yi yazmıştır. Lisan-ı Türki ve Lisan ve Edebiyatımız onun dil hakkındaki düşüncelerini ifade ettiği tanınmış makaleleridir.

Sözlük çalışmaları yapmış, Orhun Yazıtları’nı ve Kutadgu Bilig’i Türkçeye çevirmiştir.

Edebiyatımızın ilk yerli romanı olan Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ı yazmış, dünya edebiyatının ünlü romanlarını dilimize çevirmiştir. Tiyatro türünde de yapıt yazmıştır.

18 Haziran 1904’te İstanbul’da vefat etmiştir.

Şemsettin Sami’nin Eserleri

Roman

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Sözlük

Kamus-i Türkî (ilk Türkçe sözlük)

Kamus-ı Arabî

Kamus-ı Fransevî

Ansiklopedi

Kamusü’l Alâm

Tiyatro

Seydi Yahya, Besa yahut Ahde Vefa, Gave

Çeviri

Sefiller, Robinson Crusoe

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Akımının Tüm Özellikleri

 

Kemalettin Kamu ya da Gurbet Şairi Kimdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir