Sempozyum (Bilgi Şöleni) Hakkında Önemli Açıklamalar

Sempozyum anlatım biçiminin tüm özellikleri

Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır.

Sempozyumun genel özellikleri şöyle sıralanabilir:

Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.

Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır.

Sempozyumlar, panel ve açık oturumlara göre daha geniş bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir alanlarında, değişik konuşmacıların önceden belirlenmiş bir konuda hazırladığı bir dizi konuşmadır. Her konuşma, belli bir süre ile sınırlıdır. Sempozyumda ele alınan ortak konu, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilerek çeşitli yönlerden incelenir.

Amaç, dinleyicileri ikna etmek değil, yetkili kişinin kendi inceleme ve araştırmasını ortaya koymasıdır.

Birkaç oturumda gerçekleşir yani süre olarak en uzun tartışma türüdür.

Sempozyum bir başkanının görevleri

Sempozyum, başkan tarafından yönetilir. Ancak sempozyum başkanları panel ve açık oturumlardaki başkanlar gibi aktif değildir. Oturum başkanı sadece sırası gelen konuşmacıları takdim etmekle görevlidir ve sunumlara doğrudan müdahale etmez.

Konuşmacı sayısı

Konuşmacı sayısı işlenen konuya göre değişir. Bazı sempozyumlarda peş peşe onlarca kişi konuşabilir.

Sempozyuma katılan kişilerin konuşma süreleri

Konuşmacıların konuşma süreleri beş ile yirmi dakika arasındadır.

Konunun önemine göre birkaç oturumda, ayrı ayrı salonlarda, birkaç gün boyunca sürebilir. Her oturumda farklı kişiler başkan olabilir.

Sempozyumun bildiri halinde duyurulması

Tartışmanın sonunda bir bildiri yayımlanır ve bu bildiri metni tartışmanın sonunda aynen okunarak kamuoyuna duyurulur.

Tartışma sonunda alınan kararlar, bilimsel nitelik taşır. Bu nedenle bazı sempozyumlar sonradan kitap haline de getirilebilir.

 

Şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

 

Attila İlhan Maviciler Topluluğunun En Önemli Temsilcisi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir