Semiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı Romanının Yazarı Kimdir?

Semiha Ayverdi, Tasavvufu Roman Konusu Haline Getiren Usta Bir Sanatçıdır

Semiha Ayverdi, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en başarılı romancılarından biridir. Edebiyatın değişik türlerinde eser vermesine rağmen romancı kimliği ile tanınmıştır.

Türk romancılığının yüzünü Batı medeniyetine çevirdiği bir dönemde sanatçı, öz kimlik olarak kabul ettiği Osmanlı kültürüne yönelmiştir.

İbrahim Efendi Konağı romanı 100 temel eser içine giren romancı günümüzde de en fazla okunan ve hakkında en fazla tartışma yürütülen sanatçılarından biridir.

Semiha Ayverdi’nin sanat anlayışı

Tezli roman anlayışını benimsemiştir. Eserleri ile bir fikri daha doğrusu bir dünya görüşünü ifade etmek ister.

İstanbul Türkçesini kullanarak sanatsal bir dille romanlar yazmıştır. Ancak edebi sanatları yerli yerinde kullanmış ve halkın anlayabileceği romanlar kaleme almıştır.

Roman tekniği zayıftır. Ancak teknikteki eksikliğini konu seçimindeki ve karakter oluşturmadaki başarısı ile kapatır.

Konuya, olay akışına ve diyaloglara fazla önem vermiştir; olaylar arasına beyit beyit şiirler, bilgiler eklenmiştir.

Hikaye ve romanları genellikle beklenmedik şekilde biter. Bu yönüyle Ömer Seyfettin’in kurgu anlayışına benzer eserler kaleme almıştır.

1946’dan sonra roman yazmayı bırakarak fikri ve tarihi kitaplar kaleme alır.

Yazarın birçok ödülü bulunmaktadır. Mısır El Ezher Üniversitesi Edebiyat Bölümünde hakkında doktora tezi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Almanya ve ABD’de pek çok üniversitede hakkında çalışmalar yapılmıştır.

Semiha Ayverdi’nin eserlerinde işlenen başlıca konular

Semiha Ayverdi Doğu-Batı çatışmasını derinden yaşayan Türk toplumundaki değişimleri eserlerinde işler. Özellikle bu değişimden olumsuz etkilenen aile yapısı romanlarının başlıca konusunu oluşuturur.

İslamı güzelleştiren her şeye eserlerinde yer vermiştir. Ancak bunu anlatırken katı bir ideolojik sapmaya girmez. Dini güzellikleri siyasal bir tavırla değil sanatsal bir bakış açısı ile sunar. Onun eserleri ile tanışan Türk okuru anlatılan her şeyin “bizden yani bize has olduğu” duygusunu hisseder.

Açık bir dille yazdığı eserlerinin başkahramanları İslam’ın tevhid inancına bağlı dost, mürşit ya da mistik, sofistik karakterli kişilerdir.

Gözlemci yönü güçlü olan yazarın eserlerindeki kişiler kendi çevresinden tanıdığı insanlardır. Bu nedenle Semiha Ayverdi’nin romanları büyük ölçüde otobiyografik roman özellikleri taşır.

İbrahim Efendi Konağı romanında eski konak yaşamını anlatırken aslında Türk toplumunun geçirdiği değişim serüveninin de öyküsünü anlatır.

Eserlerinde temel çatışmalar vardır. Bu çatışmalar iyi-kötü, eski-yeni, madde-ruh, geçici-daimi, Doğu-Batı gibi başlıklar altında incelenebilir.

Kadın kahramanlara da yer veren sanatçının eserlerinde kadın “tenin esiri olmayan bir varlık olarak” ele alınır. Türk edebiyatındaki “güçlü kadın karakterler” oluşturan iki yazardan biridir. (Diğeri Halide Edip Adıvar)

Tasavvuf konusunu işleyen son büyük yazar olarak kabul edilir. Tasavvuf düşüncesini romanlarının kahramanları üzerinden anlatarak aslında bu yaşam tarzının toplum içinde devamlı var olduğunu dile getirir.

Semiha Ayverdi’nin Eserleri

Roman

Rahmet Kapısı

Batmayan Gün

Ateş Ağacı

Aşk Bu imiş

Yolcu Nereye Gidiyorsun?

İstanbul Geceleri

İbrahim Efendi Konağı

Dile Gelen Taş

Mesihpaşa İmamı

Hikâye

Mabette Bir Gece

Hey Gidi Günler

Bir Dünyadan Bir Dünyaya

Anı

İstanbul Geceleri

Yeryüzünde Birkaç Adım

İnceleme-Araştırma

Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih

Misyonerlik Karşısında Türkiye

Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız

Mülâkatlar

Âbide Şahsiyetler

 

Şu eserler de ilginizi çekebilir

Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Mercimek Ahmet Sade Nesir Temsilcisi Hakkında Önemli Bilgiler

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir