Sembolizm (Simgecilik) Akımının Tüm Özellikleri

Sembolizm hakkında bilinmesi gereken her şey

Sembolizm, Rönesans ve reform hareketleriyle başlayıp gittikçe güçlenen ve Aydınlanma Çağı’ndan sonra insan ve hayatın tek gerçeği hatta dini haline getirilen pozitivizm, determinizm ve materyalizm sembolizmin doğuş zeminini hazırlayan faktörlerin başında gelir. 
19. yüzyılın ikinci yarısında realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.

Sembolizm akımının özellikleri

Gerçek âlem değersizdir ve kâinat imaj ve işaretlerle doludur. Bu da şiirde semboller kullanmayı tercih etmişlerdir.

Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler. Şiirde anlam açıklığından kaçınırlar. Semboller kullanırlar. Böylece şiiri, herkesin istediği gibi anlayabileceğini savunurlar. Nitekim iyi şiir. “herkesçe farklı yorumlanabilen” şiirdir.

Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek içindir. Şiirde anlam aramak gereksizdir.

Şairler, eşyayı gördükleri gibi değil, kendi ruhlarında bıraktıkları izlere dayanarak anlatırlar.

Hayallere geniş biçimde yer veren sembolistler, duyular arası aktarmaya dayalı bir anlatımı benimsemişlerdir.

Şiirde musikî her şeyden önemlidir. Musikî “öz ile biçim arasındaki uyum” olarak tanımlanır. Musikî değeri olmayan kaba sözcükler şiirde kullanılmaz.

Şiiri “sessiz bir şarkı” olarak tanımlamışlar, müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir.

Sembolistlere göre şiirde anlam kapalı olmalıdır, herkes şiire kendince yorum getirebilmelidir.

Bu nedenle bol bol mecaz ve istiareler kullanılmış, dil ağırlaştırılmıştır.

Durgun göller, akşam saatleri başlıca temalarıdır.

Parnasyenlerin daha çok “sone” nazım biçimini kullanmalarına karşın, sembolistler daha çok “serbest nazım” biçimlerine yönelmişlerdir.

Şairler kendi duygularını gizler.

Şiirle sınırlı bir akımdır.

Sanat için sanat ilkesini savunmuşlardır.

Başlıca Sembolizm Temsilcileri

Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Mallarme, Paul Verlaine

Türk Edebiyatında Sembolizm Temsilcileri

Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Nurullah Ataç

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Süleyman Çelebi yani Mevlit Yazarı Kimdir?

Şemsettin Sami İlk Romancı ve İlk Ansiklopedi Yazarı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir