Sadri Ertem Çıkrıklar Durunca Kitabının Yazarı Kimdir?

Sadri Ertem Köyü ve Köylüyü Anlatan İlk Büyük Sanatçımızdır

Sadri Ertem Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında köy ve köylü sorunlarını sanatsal bir tarzda dile getiren ilk büyük sanatçı olarak bilinir. Toplumsal gerçekçi edebiyat akımının da öncü yazarlarındandır.

Eserlerinde temel amaç siyasi fikirlerini aşılamak olsa da teknik ve üslup bakımından başarılı kitaplar kaleme almıştır. Sanatçı kendisinden sonra gelen pek çok genç sanatçıya da örnek olmuştur.

Sadri Ertem’in yaşamı

Babasının subay oluşu nedeniyle çocukluğunu Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli kentlerinde geçiren Sadri Ertem, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İstanbul da çeşitli okullarda felsefe hocalığı yaptı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında gazetecilik yaptı ve milli mücadeleyi destekledi. Ancak savaştan sonra yeni kurulan rejimi eleştiren yazılar yazdı. Bu nedenle İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Bu mahkemeden beraat ettikten sonra öğretmenlik ile gazeteciliği birlikte sürdürmeye devam etti.

1927 yılından ölünceye kadar pek çok dergi ve gazetede hikâyeleri, incelemeleri yayımlandı. İlk yazıları genç yaşlarda dönemin önde gelen gazetelerinden “Tercüman-ı Hakikat”te yayımlanan Ertem’in ilk hikâyesi 1917’de “Genç Yolcular”da çıktı.

Sadri Ertem’in sanat anlayışı

Toplumsal gerçekçi anlayışın öncülerindendir. Toplumsal gerçekçi anlayış sosyalist görüşler temelinde halkın sorunlarını dile getiren anlayıştır. Bu anlayış ülkemizde 1920’li yıllardan 1970’li yıllara kadar belli dönemlerde güçlü biçimde etkilerini göstermiştir.

Sanatçı, sanatı bir araç olarak görmüş; eserlerinde sömürülen işçi, köylü ile sömüren işveren, ağa ilişkilerini gerçekçi bir tutumla ele almıştır.

Romanlarında karakter ve tahlillerinden çok, sosyolojik sorunlar üzerinde durdu.

Eserlerinde sanat kaygısı ve üslup kaygısı taşımaz. Ancak eserlerin niteliksiz olmasından yana da değildir. Sanat yapma gayesini ikinci plana atmasına rağmen estetik değerleri de tamamen reddetmez.

Eleştirel gerçeklik anlayışının önde gelen temsilcilerinden olan sanatçının dili açık ve akıcıdır. Dil konusunda tüm halkın anlayabileceği bir üslup seçmeye dikkat eder. Ona göre sanat eserleri halk için yazılmalıdır ve halkın konuşma diliyle kaleme alınmalıdır.

Yazılarında edebiyatın çeşitli sorunlarını maddeci felsefenin etkisinde ve eleştirel gerçekçi bir sanat anlayışı doğrultusunda kurumsallaştırmaya yönelmiştir.

Ertem’in eserlerinden bazıları Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Yunanca, Çince ve Arapçaya çevrilmiştir.

Sadri Ertem’in eserleri

Roman

Çıkrıklar Durunca

Bir Varmış Bir Yokmuş

Düşkünler

Yol Arkadaşları

Hikâye

Silindir Şapka Giyen Köylü

Bacayı İndir Bacayı Kaldır

Korku

Bay Virgül

Bir Şehrin Ruhu

Gezi

Bir Vagon Penceresinden

Ankara-Bükreş

Deneme

Fikir ve Sanat

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

 

Öğretici Metinler ile İlgili 10 Farklı Kavramın Açıklaması

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir