Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır

Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur.

Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. 1789’da Fransız İhtilali’yle birlikte derebeylik ve aristokrasi çökmüş, yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak romantizm, yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuştur.

Bu dönemde aklın egemenliği kabul edilmiş, bilime ve deneye önem verilmiş, bireysel özgürlükler, haklar savunulmuş ve sosyal gelişmeyi engelleyen ne varsa tümüne savaş açılmıştır.

Romantizm akımının özellikleri

Klasisizmin bütün kuralları kırılmış, sanat ve sanatçının özgürlüğü savunulmuştur.

Latin ve Yunan edebiyatları yerine Hristiyanlık mucizeleri, millî efsaneler işlenmiş, konular ya tarihten ya da günlük olaylardan alınmıştır.

Klasisizmin akıl ve sağduyuya önem vermesine karşılık romantizmde duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.

Yazarlar günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişler, her sınıftan insanı ele almışlardır.

Tabiat önemlidir; gözlem ve tasvire önem verilir, bireyler yaşadığı çevre içinde ele alınır.

Üç birlik kuralı terk eder, dram diye bilinen tiyatro türü gelişir. Edebiyat türünde de roman gelişmiştir.

Karamsarlık ağır basar.

Zıtlıkların uyumu ilke olarak alınmış, yaşama (güzel çirkin, iyi kötü, ak-kara…) her yönüyle yer vermeye çalışmışlardır.

Din duygusuna geniş yer vermişler; en çok aşk, ölüm, doğa konularını işlemişlerdir.

Sanatçılar eser içinde kendi kişiliklerini gizlememiştir. Toplum için sanat ilkesi benimsenmiştir.

Romantizm akımının dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileri

Victor Hugo,  J.Jack Rousseau,  Lamartine, Alfred de Musset, Schiller, Lord Byron, Puşkin, Chateaubriand, Madame de Stael, Walter Scott

Türk edebiyatında romantizm akımının temsilcileri

Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahbdulhak Hamit Tarhan

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

İlk Korku Yazarı Kenan Hulusi Koray Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir