Rasim Özdenören Öykü ve Deneme Ustası

Rasim Özdenören’in yaşamı ve sanat anlayışı

Türk öykü yazarlarının önemli isimlerinden Rasim Özdenören, Kahramanmaraş’ta doğdu.  Gazetecilik, hukuk ve iktisadi bölümleri bitiren bir yazardır.

Özdenören öykülerinde, değerlerinden koparılmış ve modern kentlerin varoşlarında kıstırılmış bireyin, ailenin acılarını, yalnızlıklarını gündeme getirerek yanlışa yönlendirilmiş ülke insanının yaşadığı çarpılmayı, kültür şokunu kuşatıcı ve derinlemesine bir yaklaşımla öyküleştirmiştir.

Sanatçı köy romancılığının etkisinin azalmaya başladığı, varoluşçu yazarların etkisinin daha fazla hissedildiği yıllarda ismini duyurmaya başlamıştır.

Karamsar bir dünya görüşüne sahip olan Özdenören, bu ortam mutsuzluklarının dini yaşayış ile aşılacağını düşünür.

Öykü, deneme ve roman türünde eserler vermiştir.

Eserlerinde eksiltili anlatımı, tercih eder.

Toplumsal dönüşümlerin, kültür krizlerinin ve yanlış Batılılaşmanın sancılarını sanatkârane bir dille ele almıştır.

Çok Sesli Bir Ölüm adlı kitabında bireyin bilinçaltına yönelip dış dünya ile dengeli ilişkiler kurmaya yarayan günümüz insanının trajedisini yansıtmıştır.

Kuyu adlı eserinde Hz. Yusuf un hikâyesini gözler önüne serer.

Yapıtlarında çocukluğunda gezdiği, yaşadığı, köyünü, kasabasını, şehrini tanıtmış, güçlü bir tasvir yeteneğiyle bireyin evrensel yanlarını eserlerine yansıtmayı başarmıştır.

Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme adlı hikâyeleri ayrıca TV filmi yapılmış, bunlardan ilki, Uluslararası Prag TV Filmleri Yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır.

Rasim Özdenören’in Eserleri

Hikâye

Denize Açılan Kapı, Çözülme, Hastalar ve lşıklar, Çarpılmışlar, Çok Sesli Bir Ölüm, Ansızın Yola Çıkmak

Roman

Gül Yetiştiren Adam

Deneme

İki Dünya, Müslümanca Düşünme Üzerine, Denemeler, Kafa Karıştıran Kelimeler, Çapraz İlişkiler

Çeviri

İslam’da Devlet Nizamı, Hayvan Çiftliği

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Abbas Sayar Yılkı Atı Romanının Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Orhan Seyfi Orhon Beş Hececiler Akımının Romantik Şairi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir