Pir Sultan Abdal Ölümü Pahasına Görüşlerinden Vazgeçmeyen Şair

Pir Sultan Abdal’ın yaşamı ve sanatı hakkında önemli bilgiler

On altıncı yüzyıl tekke edebiyatı şairidir. Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin en ünlü şairi olan sanatçının asıl adı Koca Haydar’dır. Sivas’ın Banaz köyünde doğmuştur

Pir Sultan 16. yüzyılda Anadolu’nun fikri ve siyasi yönden en karışık olduğu dönemlerde Sivas ve civarında yaşamış bir halk ozanıdır.

Alevi-Bektaşi tarikatına bağlıdır. Bu doğrultudaki inançlarını şiirlerinde coşkulu bir şekilde işler. Kanuni zamanında Doğu Anadolu’da patlak veren bir isyana katılmış, yaşadığı olaylardan edindiği izlenimlerini şiirlerinde yansıtmıştır.

Hızır Paşa tarafından Sivas’ta idam ettirilmiştir.

Pir Sultan Abdal’ın sanat anlayışı

İnançlarını, doğayı, aşkı anlattığı şiirlerinde yalın, açık, duru bir dil kullanmıştır. 

İnançlarını savunmada haksızlıklara karşı çıkmada gözünü budaktan sakınmamıştır.

Divan edebiyatı etkisinde kalmayan sanatçı sadece hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tasavvuf, tabiat konularını işlemiş halkın yaşam biçiminden kesitler sunmuştur.

Şiirlerini düşüncelerini anlatmada araç olarak kullanmasına rağmen kuru bir öğreticiliğe hiçbir zaman düşmemiştir.

Nefesleri önemlidir. Din dışı konularda söylediği şiirlerinde toplumsal sorunlara değinmiştir.

Sanatının belirleyici özellikleri güçlü bir inanç, sade bir halk dili, coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir.

Hece vezniyle nefesler söylemiş, samimi, temiz ve yalın bir Türkçe kullanmıştır. Lirik bir söyleyişe sahiptir. Tasavvuf konularını işleyen şiirlerinde zaman zaman kuru ve öğretici özellikler görülmekle beraber didaktik olmamaya özen göstermiştir.

Köy yaşamını, doğa güzelliklerini, insan ve yaşama sevgisini işlediği din dışı konularda da şiirleri vardır. Klasik (Divan) edebiyatın hemen hemen hiç etkisinde kalmamış ve aruzu hiç kullanmamıştır.

Şiirlerini saz eşliğinde söylemiş ender tasavvuf edebiyatçılardandır.

Pir Sultan Abdal’ın şiirleri araştırmacılar tarafından derlenerek “Pir Sultan Abdal’ın Şiirleri” adıyla yayımlanmıştır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Peyami Safa ya da Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nun Yazarı

Fuzuli Divan Edebiyatının Aşk ve Istırap Şairidir 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir