Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Süleyman Nazif Kara Bir Gün Makalesinin Yazarı Kimdir?

Süleyman Nazif’in yaşamı Süleyman Nazif 1869 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babası dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Sait Paşa’dır. İlk eğitimini babasında ve özel öğretmenlerden aldı. İyi derecede Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü yakından tanımıştır....

Realizm (Gerçekçilik) Akımı Hakkında Detaylı Bilgiler

Realizm Nedir? Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır? Temsilcileri Kimlerdir? Realizm akımı 19. yüzyılda Romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak Fransa’da doğmuştur. İlk büyük temsilcileri Fransız olmasına rağmen daha çok Fransa dışında taraftar bulmuştur. Bu yüzyılda fen bilimlerindeki ve sosyal bilimlerdeki gelişmeler;...

Ali Suavi Yani Sarıklı İhtilalci Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Suavi’nin yaşamı 1839 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Çankırılı bir ailenin çocuğudur. Ailesi dindar ve muhafazakâr bir yapıya sahipti. Medrese öğrenimi gördü. Bursa ve Filibe Rüştiyelerinde öğretmenlik, Galatasaray Sultanisinde müdürlük yaptı. Bir dönem Şehzade Cami’de vaazlar verdi. Bu vaazları o kadar...

Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İmgesel Şiir Ustası

Haydar Ergülen’in Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en fazla konuşulan ve hakkında en fazla tartışma yürütülen sanatçılarından biridir. Yaşarken ünü tüm ülkeye yayılan nadir sanatçılardan biridir. Gerek dil anlayışı gerekse de seçtiği temalar bakımından özgünlüğü yakalamış...

Gezi Yazısı Türü Nedir, Özellikleri Nelerdir, Temsilcileri Kimlerdir?

Gezi yazıları hakkında bilinmesi gereken temel özellikler Bir yazarın, gezip gördüğü yerlerin doğal güzelliklerini; tarihi, coğrafi, ekonomik ve sosyal özelliklerini anlattığı yazılara gezi yazısı (seyahatname) denir. Gezi yazıları yazarın izlenimlerine dayanır. Gezi yazıları, gerçekleri yansıttığından belge niteliği taşır. Bu tür yazılarda...

Yedi Meşaleciler Edebi Topluluğunun Özellikleri ve Temsilcileri

Yedi Meşaleciler Topluluğunun Ortaya Çıkışı Yedi Meşale topluluğu, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebi topluluğudur. Her ne kadar bazı kaynaklar Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının ilk edebi topluluğunu Beş Hececiler olarak gösterseler de bu doğru değildir. Zira Beş Hececiler yoğun olarak Cumhuriyet döneminde eser...

Bağlaç Nedir, Türleri Nelerdir, Hangi Görevde Kullanılır?

BAĞLAÇ TÜRÜ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLER Cümlede sözcükleri, metinlerde cümleleri bağlayarak anlam ve anlatım bütünlüğü sağlayan sözcük ya da söz öbekleridir. Bağlaçlar da yardımcı sözcüklerdir. Cümlede anlamı ve anlatımı berraklaştırırlar. Tek başlarına anlam taşımazlar. Kullanıldıkları cümlelerden çıkarıldıklarında çoğu kez anlam bozulmaz. Çoğu...

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışına Sahiptir?

Yahya Kemal Beyatlı hakkında ayrıntılı bilgiler Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsünün son büyük ustasıdır ve Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biridir. Yaşadığı dönemde herhangi bir şiir kitabı çıkarmamasına rağmen dergilerdeki şiirleri sayesinde büyük yankılar uyandırmıştır. Yahya Kemal Beyatlı herhangi bir edebi...

Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi Lakabını Taşıyan Başarılı Bir Yazardır

Ahmet Mithat Efendi’nin Yaşamı, Sanatı ve Eserleri Tanzimat dönemi Türk edebiyatının en başarılı sanatçılarından biridir. Edebiyatın pek çok farklı türünde eserler vermiştir. Bu yüzden “yazı makinesi” olarak adlandırılır. Edebiyatı halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır. Ahmet Mithat Efendi aynı zamanda...