Turan Oflazoğlu Tarihi ve Sosyal İçerikli Tiyatro Eserlerinin Büyük Ustası

Turan Oflazoğlu Kimdir, Nasıl Eserler Yazmıştır? Çocukken yaptığı Karagöz suretleri ile tiyatroya küçük bir adım atmıştır. Tiyatro eserlerinin konusunu çoğunlukla Osmanlı tarihinin gerçeklerini işler. Edebiyatımızda trajedi türünü başarıyla uygulayan sanatçı sade bir dil ve şiirli bir anlatımla manzum eserler yazar. Sanatçı,...

Ahmet Kutsi Tecer Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Ahmet Kutsi Tecer Kimdir, Eserleri Nelerdir? Cumhuriyet edebiyatımızın şair ve yazarlarındandır. İlk önceleri aşk ölüm, ızdırap gibi temaları işlerken daha sonra, Faruk Nafiz Çamlıbel’in açtığı “memleketçi şiir” anlayışına katılmıştır. İlk şiirlerini Dergah dergisi ile Milli Mecmua’da yayımlamıştır. Daha sonra şiirleri Varlık,...

Mustafa Kutlu Çağdaş Türk Öykücülüğünün Zirvesidir

Mustafa Kutlu kimdir, eserleri nelerdir? Erzincan’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Tunceli ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmenlikten ayrılarak, 1990’dan beri Dergâh Yayınları’nda idareci olarak çalışmaya devam ediyor. Hareket ve Dergâh dergileriyle, Türk Dili...

Ülkü Tamer Büyük Bir Şair ve Büyük Bir Çevirmendir

Ülkü Tamer’in yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri Sanatçı 20 Şubat 1937’de Gaziantep’te doğmuştur. İlk şiiri (Dünyanın Bir Köşesinde Lucia) 1954’te Kaynak’ta çıkmıştır. “Varlık, Pazar Postası, Yeditepe, Papirüs gibi dergilerde yazar. Yalın bir dil kullandığı şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce ögeleri...

Rıfat Ilgaz (Hababam Sınıfı Kitabının Yazarı) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Rıfat Ilgaz’ın Yaşamı ve Sanat Anlayışı Şair, romancı, Öykücü ve oyun yazarı olan sanatçı tam adı Mehmet Rıfat llgaz’dır. 1940’lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağının en önemli temsilcisidir. İlk Şiirleri Kastamonu’da çıkarılan Nazikler ve Açıksöz gazetelerinde çıktı. Çığır, Oluş, Yücel, Varlık, Hamle...

Mehmet Rauf Eylül Romanının Yazarıdır ve Realist Roman Öncüsüdür

Mehmet Rauf Kimdir, Eserleri Nelerdir? Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Mehmet Rauf hikâye, roman, tiyatro, mensur şiir, edebî inceleme ve çeşitli konulardaki yazılarını, Servet-i Fünun, İkdam, Mektep dergilerinde ve diğer gazetelerde yazmıştır. Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde...

Hilmi Yavuz Modern Türk Şiirinin Başarılı Bir Temsilcisidir

Hilmi Yavuz’un Yaşamı ve Sanatçı Kişiliği Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli yayınevlerinde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde “Ali Hikmet” imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı.  İlk şiirleri Kabataş Erkek Lisesi’nde...

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yaşamı, Fikirleri ve Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerinden Biridir On üçüncü yüzyıl tekke şairidir. Aslen Türkistan Nişaburlu olup Ahmet Yesevi’nin isteğiyle Anadolu’ya geldiği söylenir. Başka bir riyavete göre Moğol saldırılarından kaçarak Anadolu’ya göç etmiş, kısa zamanda tanınarak birçok talebe yetiştirmiştir. Kendisinin de...

Talip Apaydın Köy Enstitüsünden Mezun Olan Başarılı Bir Yazardır

Talip Apaydın kimdir, eserleri nelerdir? Köy okullarında müzik öğretmenliği yaptı. Edebiyat hayatına şiirle başlayan sanatçı Köy Enstitüsü çıkışlı olduğu için bulunduğu köy ve kasaba çevresinde yaşanan olayları konu alan öykü ve romanlar yazdı. İlk şiirleri Doğuş ve Köy Enstitüleri Dergisi’nde çıktı....

Ataol Behramoğlu Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Gür Sesi

Ataol Behramoğlu kimdir, nasıl bir sanat anlayışı vardır, eserleri nelerdir? Orta öğrenimini Çankırı Lisesi’nde tamamlayan sanatçı Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bir süre çevirmenlikle uğraştı, askerliğini yaptıktan sonra da bu uğraşısını sürdürdü. 1970’ten sonra üç yıl yurt...