Ali Şir Nevai (Çağatay Türk Edebiyatının En Büyük Şairi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Ali Şir Nevai’nin yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri üzerine ayrıntılı bilgiler Ali Şir Nevai, Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir. Çağatayca günümüz Özbekçenin 14. ve 15. yüzyıllardaki adıdır. Ali Şir Nevai sadece Orta Asya Türk edebiyatının temsilcisi olarak kalmamış Osmanlı şairleri...

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Romantizm akımı duygulara dayanan edebi anlayıştır Romantizm kavramı köken olarak “romance” kelimesinden gelmektedir. Romance Roma İmparatorluğu’ndaki halkın konuştuğu ve Latincenin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya...

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Günlük türünün özellikleri ve bu türde eser veren sanatçılar Bir kişinin başından geçenleri günü gününe yazarak ve tarih belirterek aktardığı yazılara günlük (günce) adı verilir. Günlükler; gezi yazısı, anı, roman gibi türlerin içinde bulunabilir. Günlüklerde tarih yazının başında sağ köşede belirtilir....

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hakkında Önemli Bilgiler

Yakup Kadri’nin yaşamı, sanatı ve eserleri 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. Milli Mücadele Döneminde Ankara’ya geçerek Atatürk’le birlikte çalışmıştır. Savaştan sonra uzun süre diplomat olarak çalışmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yeni rejimin fikir öncülerinden biri olmuştur. Yakup Kadri, Türk toplumunun son iki...

Emin Bülent Serdaroğlu Hem Başarılı Bir Şair Hem de Ünlü Bir Futbolcu

Emin Bülent Serdaroğlu hakkında merak edilen her şey Emin Bülent Serdaroğlu “Kin” şiiri ile meşhur olmuş Galatasaraylı futbolcudur. Şairliği ile sporculuğu bir arada sürdürebilen nadir şahsiyetlerden biridir. Galatasaray futbol takımının kurucularındandır. Takımın kökleşip güçlü bir kurum haline gelmesinde büyük emekleri vardır....