Mevlâna hem Türk hem de dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir

Mevlâna hakkında bilinmesi gereken her şey Mevlâna tüm dünyada tanınan ve yüzyıllardan beri edebiyat sanatına yön veren büyük şair ve düşünürdür. On üçüncü yüzyıl sanatçısıdır. Büyük bir mutasavvıf, şair, bilgin, düşünür olan sanatçının asıl adı Muhammed, lakabı Celalleddin-i Rumi ‘dir. Rum diyarı o...

Behçet Necatigil hakkında bilinmesi gereken her şey

Behçet Necatigili’in hayatı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler Önceleri Garipçilerin etkisinde kalıp açık ve anlaşılır şiirler yazar. Şiirleri sürekli bir yenilenme, değişim gösterir. 1955’ten sonra yer yer örtülü, güç anlaşılan şiirleriyle sezdirmeyi, dolaylı anlatmayı seçer. Zaman zaman klasik edebiyatın sanatlarından,...

Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı, sanatı ve eserleri hakkında her şey

Fazıl Hüsnü Dağlarca hakkında detaylı bilgiler Fazıl Hüsnü, Cumhuriyet döneminin en başarılı ve en üretken şairlerinden biridir. Türk şiirine ve Türk diline büyük katkıları olmuştur. Fazıl Hüsnü Dağlarca, İstanbul’da doğdu. Yüzbaşı iken ordudan ayrıldı. “Türkçe” adlı bir dergi çıkardı. Daha sonra...

Cahit Sıtkı Tarancı hakkında bilinmesi gereken en detaylı bilgiler

Cahit Sıtkı Tarancı hayatı, sanat anlayışı ve eserleri Cahit Sıtkı Tarancı gerek dil yeteneği gerekse şiir içeriği açısından Türk edebiyatının en başarılı şairlerinden biri kabul edilir.  Şöhretini “Otuz Beş Yaş” şiiriyle kazanan Cahit Sıtkı, kendine özgü bir şiir ortaya koyabilen şairlerimizdendir....

Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında bilinmesi gereken her şey

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı, sanatı ve eserleri üzerine detaylı bilgiler Türk edebiyatının en yetkin sanatçılarından biridir. Şiir, roman ve edebiyat araştırmaları türünde eserler vermiştir. Kendi döneminde ve sonraki çağlarda yeterince anlaşılamazsa da Türk edebiyatının seçkin yazarlarından biri olduğu tüm edebiyat eleştirmenlerince...