Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri Birinci ve İkinci Dönem

Tanzimat Edebiyatını Hazırlayan Etkenler Tanzimat edebiyatı birdenbire değil, İslâmiyet Etkisinde Türk edebiyatının geçiş devri gibi belli hazırlık ve çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, özellikle basın-yayın alanındaki çalışmalar oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Batı dillerinin öğretildiği Tercüme Odası’nın ve Darülfünun’da...

Halit Ziya Uşaklıgil Batılı Anlamda İlk Büyük Türk Romancı

Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir? Halit Ziya Uşaklıgil Türk romanına Batılı bir kimlik kazandırmış, teknik açıdan kusursuz ilk Türk romanlarını yazarak roman türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu yönüyle ilk büyük Türk romancı olduğu ifade edilmektedir. Romanları dışında...

10 Soruda Münazara Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Münazara üzerine detaylı açıklamalar Münazara etkili bir sözlü anlatım biçimidir. Daha çok okullarda öğrencilerin tartışma becerilerini geliştirmek amacıyla yapılsa da geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanır. Münazara belli kurallara bağlı yapılan bir tartışmadır. Zaten münazarayı değerli kılan şey de “kurallara uyarak...

Parnasizm Akımının Ortaya Çıkışı, Temel İlkeleri ve Önemli Temsilcileri

Parnasizm realizmin şiirdeki hali hakkında önemli bilgiler Romantik şiire tepki olarak Fransa’da doğmuştur. Biçim mükemmelliğine önem veren bu şiir akımı tarihin görkemli dönemlerinin şiir yoluyla aktarılmasını savunur. Tasvirlerde gerçekçi olmaya çalışan bu sanat akımı ölçü ve kafiyenin şiirin özü olduğunu iddia...

Taşlıcalı Yahya Yeniçeri Ocağının Yetiştirdiği En Büyük Şair

Taşlıcalı Yahya kimdir, eserleri nelerdir? Taşlıcalı Yahya Osmanlının en görkemli döneminde yaşamış asker kökenli bir şairdir. Yeniçeri ocağında yetişen şair, askerle birlikte pek çok sefere katılmış ve saray içi kargaşalıklara yakından şahit olmuştur. Taşlıcalı Yahya yaşadığı dönemde eserleri tüm toplum tarafından...

Ses Bilgisi 10 Farklı Ses Olayı Hakkında Detaylı Bilgiler

Ses Bilgisi Konularına Giriş Ses; çenemizin, ağzımızın ve nesnelerin hareketinden çıkan titreşimler kulağımızın duyduğu hava titreşimleridir. Bu titreşimin sembollerle ifade edilmesine harf denir. Türkçemizde 29 harf olup bunların 8’i ünlü 21’i ünsüzdür. Seslere, ağızdan çıkışları esnasında bir engele çarpmadan çıkıyorlarsa ünlü,...

Kemal Tahir Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Kemal Tahir’in yaşamı, sanatçı kişiliği ve eserleri hakkında önemli bilgiler Kemal Tahir, cumhuriyet döneminin en büyük romancılarından biridir. İşlediği konulara farklı bakış açıları getirmesi ve sağlam bir üslup kullanması sanatçının kısa sürede Türk edebiyatının ustalarından biri kabul edilmesini sağladı. Toplumsal gerçekçi...