Yaşar Kemal Hayatı, Sanatı ve Eserleri Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Yaşar Kemal’in çocukluğu ve gençliği Asıl adı Kemal Sıdık Gökçeli olan sanatçı yazmaya ortaokul sıralarında şiirle başlar. Ortaokul son sınıfta okulu bırakmak zorunda kalır. Irgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane  memurluğu yapar. Gençliğinde gazetelerde muhabirlik yapan yazar, daha sonra...

Halikarnas Balıkçısı ya da namı diğer Cevat Şakir Karaağaçlı

Halikarnas Balıkçısı hakkında merak edilen her şey Yazılarında çok sevdiği Bodrum’un antik çağlardaki ismi olan Halikarnasos’tan esinlenerek “Halikarnas Balıkçısı” takma adını kullanır. Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır. Sürgün olarak gönderilliği Bodrum’da yaşamına devam etmiş ve eserlerinde yöre insanını, balıkçıları, deniz yaşamını anlatmıştır....

Ahmedi ya da İskendername yazarı olarak meşhur olan şair

Ahmedi’nin yaşamı ve sanat anlayışı hakkında önemli bilgiler Asıl adı Taceddin İbrahim’dir. Eğitim amacıyla Anadolu ve Mısır’da bulunmuştur. Kütahya, Bursa ve Amasya’da yaşamış, divan kâtipliği yapmıştır. Ahmedi, dönemindeki şairleri büyük ölçüde etkilemiştir. Hayatının çoğunu Bursa’da saray çevresinde rahat bir hayat sürerek...

Gevheri yaşamı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Gevheri aşık edebiyatının önemli şairlerinden biridir Asıl adı Mustafa’dır. Kırımlı olduğu tahmin edilmektedir. Az da olsa tahsil görmüş olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır. Kararsız olduğu ve aradığını bulamadan diyar diyar dolaştığı rivayet edilir. İstanbul’da divan kâtipliği yapmıştır. Bu sırada divan edebiyatını yakından tanımış...

Açık Oturum Önemli Bir Sözlü Anlatım Biçimdir

Açık oturum hakkında bilinmesi gerekenler Açık oturum, kamuoyunu yakından ilgilendiren güncel bir konunun, değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından bir başkan yönetimde ve dinleyiciler önünde tartışılmasıdır. Açık oturumlarda 3-5 kişi, seçilen konu ile ilgili araştırma ve incelemelerini yaparak fikir alışverişinde bulunur. Açık...

Şeyhi ya da Harname yazarı kimdir?

Şeyhi’nin yaşamı ve eserleri hakkında önemli bilgiler Şeyhi Anadolu’da divan edebiyatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlayan ilk büyük şair kabul edilir. Özellikle Harname adlı eseri günümüzde bile ders kitaplarında öğrencilere örnek olarak sunulmaktadır. 15.yüzyılın tanınmış büyük şairlerinden olan Şeyhi’nin asıl adı Yusul Sinanüddin’dir. Asıl mesleği...