Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hakkında Önemli Bilgiler

Yakup Kadri’nin yaşamı, sanatı ve eserleri 27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu. Milli Mücadele Döneminde Ankara’ya geçerek Atatürk’le birlikte çalışmıştır. Savaştan sonra uzun süre diplomat olarak çalışmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yeni rejimin fikir öncülerinden biri olmuştur. Yakup Kadri, Türk toplumunun son iki...

Emin Bülent Serdaroğlu Hem Başarılı Bir Şair Hem de Ünlü Bir Futbolcu

Emin Bülent Serdaroğlu hakkında merak edilen her şey Emin Bülent Serdaroğlu “Kin” şiiri ile meşhur olmuş Galatasaraylı futbolcudur. Şairliği ile sporculuğu bir arada sürdürebilen nadir şahsiyetlerden biridir. Galatasaray futbol takımının kurucularındandır. Takımın kökleşip güçlü bir kurum haline gelmesinde büyük emekleri vardır....

Fecriati Topluluğunun Özellikleri ve Fecriati Beyannamesinin Maddeleri

Fecriati topluluğunun sanat anlayışı hakkında her şey Fecriati edebiyat topluluğu Servetifünun akımına tepki olarak ortaya çıkan ancak kısa bir süre sonra dağılan edebi gruptur. Türk edebiyatında beyanname yayınlayarak yayın hayatına başlayan ilk edebi gruptur. Fecriati topluluğu kısa bir süre varlık gösterse...

Halide Nusret Zorlutuna (Kadın Yazarların Annesi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Halide Nusret Zorlutuna’nın yaşamı ve eserleri Milli mücadele döneminin önemi kadın yazarlarından biridir. Kurtuluş Savaşı döneminin en fazla sevilen şairlerinden olan Zorlutuna, kadın yazarlara örnek olmuş ve bu nedenle “Kadın Yazarların Annesi” lakabını almıştır. Şiir Yazmaya Mütareke yıllarında başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın...

Sempozyum (Bilgi Şöleni) Hakkında Önemli Açıklamalar

Sempozyum anlatım biçiminin tüm özellikleri Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Sempozyumun genel özellikleri şöyle sıralanabilir: Bilimsel ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alır. Sempozyumlar, panel ve...

Gülşehri Mantıkut Tayr Kitabının Yazarı

Gülşehri yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri On dördüncü yüzyılın başlarında Kırşehir’de yaşamış, mutasavvıf şairdir. Ahiliğin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Mutasavvıf bir kişiliğe sahiptir. Nazım tekniğine olan hakimliği, dili ve aruz veznini iyi kullanması onu çağının öncülerinden yapmıştır. Ahilik teşkilatına mensup sanatçı,...