Nefi Divan Edebiyatının En Büyük Hiciv Ustası

Nefi kimdir, sanat anlayışı nasıldır, eserleri nelerdir?

Nefi Divan edebiyatında eleştirel tarzdaki şiirin en önemli temsilcisidir.

Asıl adı Ömer’dir. Aslen Erzurumludur. Padişahlara ve ileri gelenlere yazdığı kasidelerle, ayrıca hicivleriyle tanınmıştır. IV. Murat tarafından korunmuş ise de Sadrazam Bayram Paşa’ya yazdığı hicivler dolayısıyla boğdurularak öldürülmüştür.

Nefi’nin kullandığı mahlaslar

Kaside üstadı olarak tanınır. Hicivlerindeki ince alay yüzünden “kötü dilli”, “ateşdilli Nefi” olarak anılmıştır. Bir övgü şiiri olan kasidelerinde bile gizli bir yergi vardır.

Önceleri aslında “Zari” mahlasını kullanmıştır. Ancak daha sonra Gelibolulu Müverrih Ali, kendisine “Nefi” mahlasını tavsiye edince bu ifadeyi isim olarak kabul etmiştir.

Nefi’nin sanat anlayışı

Sevgisinde de nefretinde de aşırıya kaçan Nef’i ölçüsüz bir şairdir.

Sağlam bir üslubu, ağır bir dili, cesur bir söyleyişi olan Nef’i’nin şiirlerinde güçlü, kulağa hoş gelen bir lirizm vardır.

Babasını bile hicvettiği söylenen şairin hicivleri kaba sözler ve küfürlerle doludur.

Hiciv 17.yüzyılda hemen hemen bütün şairlerde vardır. Nefi’nin hicivleri bazen yumuşak, kimi zaman ise oldukça ağırdır. Nefi kasidelerdeki ustalığı ile tanınır, ama gazelleri de başarılıdır. Din dışı konularda yazdığı şiirlerinde gururlu ve gösterişli bir ses vardır.

Nefi’nin yüksek tempolu, gür sesli bir üslubu vardır.

Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairidir. Özellikle kaside türünde başarılı olan sanatçının mesnevisi yoktur.

Dili ağır ve sanatlı olan şair çoğunlukla din dışı konuları işler.

Hicivlerini topladığı “Siham-ı Kaza” (Kader Okları) en önemli eseridir.

Nefi’nin eserleri

Siham-ı Kaza

“Kaza Okları” anlamına gelen bu yapıtta sanatçının hiciv türündeki şiirleri yer alır.

Farsça Divan

Türkçe Divan

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Turgut Uyar İkinci Yeni Akımının Sembolist Şairi

Noktalama İşaretleri Hakkında Ayrıntılı Bilgiler ve Önemli Notlar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir