Necip Fazıl Kısakürek ya da Kaldırımlar şairi

Necip Fazıl Kısakürek’in yaşamı ve sanat anlayışı

Necip Fazıl Kısakürek Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını en büyük şairlerinden biridir. Aynı zamanda önemli bir fikir adamı da olan Necip Fazıl hem sanat anlayışı hem de görüşleri ile günümüz sanatçıları üzerinde hâlâ etkisini sürdürmektedir.

Necip Fazıl Kısakürek üzerinde en fazla tartışma yapılan sanatçılardan biri olup kimilerine göre “saf şiir anlayışı”, kimilerine göre “metafizik şiir”, kimilerine göre ise “dini ve felsefi şiir” anlayışının temsilcisi kabul edilmiştir. Ancak o hiçbir sanat akımı ile sınırlı tutulamayacak kadar geniş bir sanat anlayışına sahiptir.

İstanbul Üniversitesi felsefe bölümü okudu. Tahsilini tamamlamak üzere Paris’e gitti. Ağaç, Büyük Doğu dergilerini çıkardı.

Necip Fazıl Kısakürek’in sanat anlayışı

Şiirlerinde ferdi ıstırapları ve aşkı anlatmıştır. Heceyi başarıyla kullanan şairin “Kaldırımlar” şiiri, kent yaşamı içindeki insanın bunalımlarını dile getirir. Bu şiir daha birçok bireysel ve metafizik özellikler gösterir.

Şiirlerindeki sağlam yapı ve sade dille dikkati çekerken “madde ve ruh” problemi üzerinde durur ve insanı soyut olarak ele alır

Necip Fazıl Kısakürek, 1945’ten sonra mistisizmi İslami değerlerle yoğurarak dinsel duyarlılığı ön plana çıkarmıştır.

Materyalist şiirin karşısına mistik şiirle çıkarak cephe almıştır Sanatçı aynı zamanda hecenin en büyük şairidir. Tekke şiirinin kaynaklarını modern şiir biçimiyle yeniden şekillendirir. Tiyatro yazım tekniği sağlam olan sanatçı, daha çok korku ve kaygı psikolojisini işledi.

Tiyatro, hikâye, fıkra, hiciv türünde yapıtlar veren sanatçının asıl güçlü tarafı şiirleridir.

Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanan sanatçı, bunlara Batılı, modern bir tarz kazandırmış sonraları ise dinsel duyuşlarla yüklü şiire yönelmiştir.

Divan, halk, Tanzimat ve Batı edebiyatını en ince ayrıntılarına kadar bilen Kısakürek; şiirlerinde sanatından, ruhundan, hissiyatından ve düşüncelerinden izlere yer vermiştir.

Şiirin iç yapısıyla dış yapısı arasında bir uyum bulunması gerektiği düşüncesinden yola çıkmış, lirizmin ağır bastığı şiirler yazmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek’in yaşamında ve sanatında dönüm noktası

1934 yılına kadar ruh çalkantılarını, korkularını, çocukluk yıllarına ait hatıralarını iç hesaplaşmalarını, dış dünyadaki varlığı eserlerine yansıtmıştır.

Beyoğlu Ağa Camii’nde vaaz vermekte olan Seyyid Ahmet Arvasi ile tanışması onun hayatının dönüm noktası oldu ve mistik anlayışa doğru yol almaya başladı.

1934 sonrası şiirlerinde topluma da yer vermiş toplumun kandırıldığını, gençliğin bilinçsiz bir anlayışla kokuştuğunu iddia etmiştir.

Necip Fazıl’a göre toplum uyarılmalı ve aslına dönmelidir. “Şiir toplumun his ve fikir hayatını yansıtmalıdır.” diyen sanatçı saf şiir anlayışından vazgeçmemiştir.

Tiyatro türünde verdiği eserlerinde üstün bir ahlâk felsefesini savunan sanatçı, bazı eserlerinde hapishane anılarına yer vermiştir.

Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi gibi dili kullanmada oldukça titiz davranmıştır.

Ağaç, Büyük Doğu, Borazan adlı dergileri çıkaran sanatçı Adıdeğmez, Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi takma adlar kullanmıştır.

1947 yılında Sabır Taşı adlı oyunuyla CHP Piyes Yarışması birincilik ödülünü alan sanatçı, doğumunun 75. yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından “Büyük Kültür Armağanı” ödülünü almıştır. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından ise “Türkçenin yaşayan en büyük şairi” unvanını almıştır.

Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri

Şiir

Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile, Kaldırımlar, Şiirlerim.

Öykü ve Roman

Ruh Burkuntularından Hikâyeler, Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı.

Oyun

Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Para, Reis Bey, Abdülhamit, Nâmı Diğer Parmaksız Salih

Makale-Fıkra-Anı

Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil, Namık Kemal, Çerçeve, Son Devrin Din Mazlumları, Hitabe.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Baki Kimdir, Sanat Anlayışı Nasıldır, Eserleri Nelerdir?

 

Pir Sultan Abdal Ölümü Pahasına Görüşlerinden Vazgeçmeyen Şair

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir