Necati Cumalı Tütün Zamanı Romanın Yazarı Kimdir?

Necati Cumalı’nın yaşamı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler

Necati Cumalı cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve neredeyse tüm edebi türlerde eser vermiştir.

Şiir, hikâye ve roman türünde eserler veren Cumalı; ayrılık, özlem, köy ve kasabada geçen olayları işler. Şiir, hikâye ve romanlarında yalın bir dil kullanır.

Necati Cumalı’nın yaşamı

1921 yılında günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan Florina kentinde doğmuştur.

Kurtuluş Savaşı sonunda Yunanistan ile mübadele antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında Yunanistan’daki Türkler Türkiye’ye gönderilirken Türkiye’de bulunan Yunanlar ise Yunanistan’a gönderilmiştir.

Necati Cumalı’nın ailesi de bu mübadele kapsamında Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilmiş ve aile İzmir’e yerleşmiştir. Sanatçı ilk ve orta öğrenimini burada yaptıktan sonra hukuk eğitimi için Ankara’ya gitmiştir.

Necati Cumalı avukatlık, redaktörlük, yayıncılık işleri ile meşgul olmuştur. Eşinin elçilik görevi nedeniyle pek çok ülkeye gitmiş ve yurt dışındaki edebi ortamı yakından tanımıştır.

Sanatçı pek çok değerli eseri Türk edebiyatına kazandırdıktan sonra 2001 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur.

Necati Cumalı’nın şiir anlayışı

Şiirlerinde betimleme tekniğini kullanmıştır ki bu teknik onun öykücü kimliğinden kaynaklanmaktadır.

Aşk ve cinsellik onun şiirlerinin iki temel konusudur. Cinsel konuları ilk defa psikolojik süreçleri ile birlikte anlatan sanatçı olarak bilinir.

1960’lardan sonra ideolojik içerikli şiirler yazmıştır. Ancak onun yazdığı ideolojik şiirler kendisini toplumsal-gerçekçi anlayışın içine sokmaz. Onun ideolojik şiirleri bile estetik kaygılar taşıyan sanatsal eserlerdir.

Şiirlerinde aşkları, sevinçleri, bireyin acılarla dolu günlük yaşamını, devrin sıkıntılarını, doğayı, barış duygusunu ele almıştır.

1955’ten sonra şiirin yanı sıra öykü, roman ve tiyatro türlerine de yönelir. Şiirsel dili ve ayrıntıları ustaca kullanmasıyla kendini kolayca okutturur.

Necati Cumalı’nın romancı ve öykücü kimliği

Roman ve öyküler de yazan sanatçı, bu eserlerinde Ege Bölgesi’ni anlattı. Özellikle “Tütün Üçlemesi” olarak nitelendirilebilecek Tütün Zamanı (Zeliş), Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün bu üçlemenin romanlarıdır.

Öykü ve romanlarında klasik anlayış çizgisinde hareket eden sanatçı, gözlemci bir kişilikle çevresindeki insanları ele alır. Realist bir bakışla gözlemlerini dile getirirken kahramanların ruh hallerini romantik bir tarzda yansıtmaya gayret eder. Betimlemeleri gerektiği kadar ve başarılı yapar. Çevre betimlemelerinde ve karakter analizinde ayrıntılara yer vermekten çekinmez.

Töresel aksaklıklara yer verir. Ancak töresel aksaklıkları verirken taraf tutmaz ve kişilerin yaptıkları hataları belli bir toplumsal ve sosyal zemin üzerinde oturtmaya gayret eder.

Roman ve öykülerinde çoğunlukla Ege Bölgesi’ndeki kasabalarda ve kırsal kesimde yaşayan insanların sorunlarını işler.

Öykü, roman ve oyunlarından bazıları sinemaya da uyarlanmıştır. Özellikle Susuz Yaz adlı eseri film olarak çekilmiş ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız ödül kazanmıştır.

Son dönemlerinde oyunlar da yazan sanatçı, oyunlarında da toplumsal yapıdaki eksiklikleri, insan ilişkilerinin trajik yanlarını ele almıştır.

Sanatçı şiirlerinde, oyunlarında, öykülerinde Garipçilerin de dayanağı olan halk kültürünün somut örneği olan kasaba kültürünü ele almış ve işlemiştir.

Necatı Cumalı’nın eserleri

Şiir

Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık, Denizin ilk Yükselişi, Güneş Çizgisi, Yağmurlu Deniz, Başaklar Gebe, Ceylân Ağıdı, Aç Güneş, Tufandan Önce, Aşklar Yalnızlıklar, Kısmeti Kapalı Gençlik.

Öykü

Yalnız Kadın, Değişik Gözler, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam, Makedonya 1900, Kente İnen Kaplanlar, Dilâ Hanım, Revizyonist, Yakub’un Koyunları, Aylı Bıçak.

Roman

Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Aşk da Gezer.

Oyun

Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Boş Beşik, Ezik Otlar, Vur Emri, Susuz Yaz, Tehlikeli Güvercin, Yeni Çıkan Şarkılar, Masalar, Kaynana Ciğeri, Gömü, Bakanı Bekliyoruz, Kristof Kolomb’un Yumurtası, Yaralı Geyik.

Deneme

Niçin Aşk, Senin için Ey Demokrasi, Etiler.

İnceleme

Muzaffer Tayyip Uslu

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri, En Detaylı Bilgiler

 

Divan Edebiyatı Nazım Türleri 7 Farklı Tür Hakkında Bilgi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir