Nazan Bekiroğlu Modernist ve Sembolist Bir Yazar

Nazan Bekiroğlu kimdir, eserleri nelerdir?

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının üzerinde en fazla konuşulan yazarlarından biri olan Nazan Bekiroğlu, 3 Mayıs 1957 yılında Trabzon’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Bölümünü bitirdi.

Son dönemin, soyutçu-modernist yazarlarındandır. Kullandığı anlatım teknikleri ve konu seçimi ile geniş bir okur kitlesi yakaladı.

Roman, öykü ve inceleme tarzında eserler kaleme almasına rağmen onun romancı olarak öne çıktı.

Nazan Bekiroğlu son dönem Türk edebiyatının en başarılı yazarlarından biri sayılmaktadır.

Nazan Bekiroğlu halen Karadeniz Teknik Üniversitesi’ de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Türk Yazarlar Birliği ödülü başta olmak üzere pek çok ödül almıştır.

Nazan Bekiroğlu’nun eserlerinde işlenen konular

Nazan Bekiroğlu konu seçiminde çok ustadır. Ayrıca seçtiği konuları ele alırken farklı bakış açıları ile oylara yaklaşır ve okurun da bu yeni bakış açılarını keşfetmesini sağlar.

Hikâye, roman, inceleme, deneme türündeki eserleri önemlidir. İlk romanı olan Yusuf ile Züleyha’da Kur’an’da geçen Yusuf kıssasını ele alır. Bekiroğlu bu eserinde olaya aşıkın (Yusuf’un) penceresinden değil maşukun Züleyha’nın penceresinden bakmış ve eseri aynı adı taşıyan diğer eserlerden farklılaşmıştır. 

“İsimle Ateş Arasında” adlı romanında değerler ve simgeler çatışması üzerinde yoğunlaşmıştır. Padişah, Mansur ve Numan isimli simgesel kişilerle kurulan bu eser bir yanıyla sembolik bir yanıyla da gerçeklik düzleminde oluşan bir kıymetler çalışması olarak dikkat çeker.

Hemen tüm hikâyelerinin ortak noktası, insanların iç dünyasıdır. Kahramanları da buna göre şekillenir; hemen hepsi arada kalmışlığın getirdiği psikoloji içindedir.

Modern anlatım teknikleri

“Eski-yeni, güzel-çirkin” gibi zıtlıklar arasında kalmış kişilerin kaçış psikolojilerini bilinçaltı tekniği kullanılarak anlatır.

Klasik edebiyat ögeleri ile modern anlatım tekniklerini ustaca bir araya getirmeyi başaran yazarın kendisine has bir üslubu vardır.

Nazan Bekiroğlu’nun Eserleri

Öykü

Nuh’un Masalları, Mor Mürekkep

Roman

İsimle Ateş Arasında, Sonsuzluk Hecesi, Yusuf ile Züleyha, Nar Ağacı 

İnceleme

Şair Nigar Hanım, Halide Edip Adıvar, Mor Mürekkep

 

Şu yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Nazlı Eray Fantastik Romanın En Büyük Temsilcisi

 

Yaşar Nabi Nayır Varlık Dergisi ile Özdeşleşen Sanatçı

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir