Natüralizm (Doğalcılık) Akımı Üzerine Detaylı Bilgiler

Natüralizm Nedir, Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır, Temsilcileri Kimlerdir?

Daha çok düz yazıda görülen bu akım, 19. yüzyılın sonunda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Natüralizm, realizmin gerçekçilik seviyesini yetersiz bulan sanatçılar tarafından kurulmuştur. Realizmin ileri aşaması olarak kabul edilen natüralizm, gözlem ve deneye dayanır.

Deney yöntemi, doğa olaylarında aynı nedenler, aynı koşullar altında aynı sonuçları doğurur düşüncesidir (Determinizm). Deternizmde evrende olup biten her şeyin bir nedensellik bağlantısı içinde gerçekleştiği fiziksel evrendeki ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm olgu ve olayların mutlak olarak nedenlere bağlı olduğu ve nedenleri tarafından koşullandığını savunan anlayış hakimdir.

Natüralistler bu anlayışın tabiatta olduğu gibi insan yaşamı için de geçerli olduğunu savunmuşlardır. Bu yaklaşımla pozitif bilimlerle sanatı birIeştirmeye çalışmışlardır.

İnsanın fizyolojik özellikleri üzerinde durmuş insanı ırsiyet (soyaçekim) ve genetik özellikleriyle ele almışlardır.

Kendilerini bilim adamı, toplumu laboratuvar, insanı da deney aracı olarak görmüşlerdir.

Tasvire geniş yer vermişlerdir, bu yolla kişilerin psikolojisini yansıtmışlardır.

Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.

Yaşamın güzel yanları kadar, kötü ve çirkin yanlarını da sergilemekten kaçınmamışlardır. Gerçeği yansıtan ayıplı argo kelimeleri hiç çekinmeden kullanmışlardır.

Eserlerde kötümser bir hava vardır.

Bedenden ayrı bir ruh yoktur. İnsanların hayatlarında kötü ve çirkin unsurlar vardır. Kişi kötüyse onu çevre bu hale getirmiştir. Bu sebepten kötü kişilerin bunda bir günahı yoktur, diye düşünülür. 
Sosyal gerçekleri yansıtırken daha çok toplumdaki çirkinlikler ve olumsuzluklar üzerinde durmuşlar; toplum dışına itilmiş kişileri, yoksulları, hırsızları, ayyaşları vs. anlatmışlardır.

Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir. 
Tiyatroda kostüm ve dekora önem verilir.

Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur.

Roman kahramanları yaşadıkları çevrenin dil özelliklerine göre konuşturulur.

“Sanat, toplum içindir.” anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.

Natüralizmin dünya edebiyatındaki temsilcileri

Emile Zola, Goncourt Kardeşler, Guy de Mauppassant, Alphonse Daudet, John Steinbeck, Henrik İbsen

Natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizâde Nazım, Beşir Fuat

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Hilmi Yavuz Modern Türk Şiirinin Başarılı Bir Temsilcisidir

Mustafa Kutlu Çağdaş Türk Öykücülüğünün Zirvesidir

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir