Namık Kemal Vatan Şairi ve İlk Büyük Romancı

Namık Kemal’in yaşamı, sanat anlayışı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler

Tanzimat döneminin ve Türk edebiyatının büyük sanatçılarından biridir. İlk edebi romanı, ilk tarihi romanı ve sahnelenen ilk tiyatroyu yazan kişidir.  Roman, anı, şiir ve eleştiri türlerinde eserler vermiştir.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra fikir adamı özelliği de vardır. Savunduğu görüşler kendisinden sonraki kuşaklar üzerinde büyük etki bırakmıştır. Hak, hukuk, vatan, millet, eşitlik gibi konuları işleyen yazar “vatan şairi” lakabı ile tanınmıştır.

Namık Kemal’in yaşamı

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda yaşamını yitirdi.

Düşünceleri, eylemleri ve yapıtlarıyla Tanzimat edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Namık Kemal, sanatta ve siyasette savunduğu ilkeler yüzünden yaşamının bir bölümünü Paris ve Londra’da kaçak olarak; Magosa, Midilli, Rodos ve Sakız gibi adalarda da sürgün olarak geçirmiştir. Düşünceleri ve yapıtlarıyla sosyal ve siyasî hayatı derinden etkilemiş, döneme damgasını vurmuştur.

Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.

Namık Kemal’in sanat anlayışı

Edebiyatı yurdun yükselişi için bir araç olarak görmüş, kişisel olaylardan çok toplumu ilgilendiren olay ve düşünceler üzerinde durmuştur.

Yurtseverlik, özgürlük düşüncelerinin öncülüğünü yapan Namık Kemal, eserleriyle toplum sorunlarına değinerek inançlarını coşkun ve içten bir söyleyişle duyurmaya çalışmıştır.

Dizelerinde düşünceyi açık açık söylemiştir. Sanatı; halkı uyandırmak, topluma fayda sağlamak, düşüncelerini yaymak için araç olarak kullanmıştır.

Namık Kemal’in şiir anlayışı

Şiirlerinde divan şiiri nazım biçimlerini kullanmış, yaygın olarak aruzu kullanmakla birlikte heceyi de denemiştir.

Şiirlerinde vatan, millet, hürriyet ve adalet konularını işler.

Mecazlardan, mazmunlardan arınmış bir şiir dili vardır.

Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmasına rağmen içerik olarak yeni konular işler.

Hürriyet Kasidesi gibi eserlerinde klasik edebiyatın dışına çıkmış ve içerik olarak yeni Türk şiirinin öncülerinden olmuştur.

Namık Kemal’in tiyatro anlayışı

Tiyatro ona göre yalnız eğlence değil, edebî bir okul ”faydalı bir eğlence”dir.

Tiyatro ile ilgili görüşlerini Celaleddin Harzemşah isimli yapıtının ön sözünde açıklar.

Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro oyunu olan Vatan yahut Silistre gösterime girdiğinde halk kitleleri üzerinde büyük etki uyandırmıştır.

Namık Kemal’in eleştirileri

Tahrib-i Harâbât adlı eleştirisiyle Ziya Paşa’yı hicveder. Bu, aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk eleştiridir. Diğer hiciv türündeki eseri ise Takip’tir.

Namık Kemal’in romanları

Romantizm akımının etkisiyle yazdığı romanları teknik açıdan kusurludur.

Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı (İntibah) ve ilk tarihî romanı (Cezmi) yazmıştır.

Roman karakterleri tek yönlüdür. İyi-kötü çatışması üzerine kurulu romanlarında yazar iyi olan tarafı tutar.

Roman betimlemeleri ve karakter analizleri zayıf olsa da Namık Kemal’in eserleri romanın bağımsız bir tür olarak Türk edebiyatına yerleşmesini sağlamıştır.

Namık Kemal’in Eserleri

Tiyatro

Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celaleddin Harzemşah, Kara Bela

Roman

İntibah, Cezmi

Eleştiri

Tahrib-i Harâbât, Takip, Renan Müdafaanâmesi

Tarih

Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi 

Şiir

Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı

Anı

Magosa Mektupları.

Biyografi

Evrak-ı Perişan

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Fecriati Topluluğunun Özellikleri ve Fecriati Beyannamesinin Maddeleri

 

Halide Nusret Zorlutuna (Kadın Yazarların Annesi) Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir