Nabi Hikemi Şiir Tarzının En Büyük Temsilcisi 

Nabi yaşamı, sanatı ve eserleri

On altıncı yüzyıl divan sanatçısı olan Nabi’nin asıl adı Yusuf’tur. Divan edebiyatında öğretici sanat anlayışının en büyük temsilcisi kabul edilir. Bilgi veren ve yol gösteren bu sanat anlayışına hikemi tarz adı verilir.

Şanlıurfa’da doğan Nabi yirmi dört yaşında İstanbul’a gelir, saray ve çevresinde değişik görevlerde bulunur. Hayatının bir bölümü Halep’te geçer.

Divan edebiyatında hikemi (didaktik, öğretici) şiir çığrını başlatan sanatçı şiirlerinde duygu ve hayalden çok düşünceyi önemsemiş, hikemi gazel tarzını geliştirmiştir.

Ahlakçı, eğitici, yol gösterici bir şairdir. Daha çok din ve tasavvuf konularında eser vermiştir.

Nabi, Osmanlı’nın duraklama döneminde toplumdaki bozulmalara şahit olmuştur. Çevresindeki bu olumsuzluklar onu didaktik şiir yazmaya yönlendirmiştir. Şiirleri hayat ile alâkalı çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatta bulunan bir özelliktedir. Eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanır.

Dönemin sosyal sıkıntılarını, çöküntülerini yakından yaşayan sanatçı, gazellerinde topum psikolojisini bilgece bir üslupla ele almıştır. 
En güzel şiirleri Türkçe Divan’ında yer alan, birer özdeyiş niteliğinde olan gazelleridir. Didaktik şiire verdiği önemle divan şairleri arasında ayrı bir yer edinmiştir.

Oğlu için yazdığı öğütlerden oluşan Hayriye adlı mesnevisi önemlidir. 

Nabi 70 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

Nabi’nin eserleri

Türkçe Divan

En güzel şiirlerinin bulunduğu eserdir. Bu eserdeki bazı sözler daha sonra tüm toplumda kullanılmış ve birer atasözü haline gelmiştir.

Farsça Divan

Bu eserde daha çok bireysel konulara dair gazellere yer verilmiştir.

Hayriye

Oğluna nasihatlerde bulunduğu bir eserdir. Bu kitap aynı zamanda çocuk edebiyatının ilk örneklerinden biri kabul edilir.

Hayrabad

Çeviri tarzında bir eserdir. Ancak Nabi esere kendisinden bölümler eklemiş ve yeni bir kitap ortaya çıkarmıştır.

Fatihname-i Kamaniçe

Kamaniçe kalesinin fethini anlatan tarihi-didaktik bir eserdir.

Surname

Dönemin sünnet ve düğün gibi eğlencelerini anlatan bir eserdir.

Tuhfetü’I-Harameyn

Kutsal yerler (Mekke ve Medine) hakkında bilgi veren kitaptır.

Münşeat

Sanatçının düz yazılarının toplandığı eserdir.

Zeyl-i Siyer-i Veysi

Şair Veysi tarafından yazılan Siyer-i Veysi adlı eserde Hz Muhammed’in yaşamından bölümler anlatılmıştır. Nabi bu esere eklemeler yapmış ve kitabına Zeyl-i Siyer-i Veysi adını vermiştir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Sabahattin Ali Şair, Romancı ve Fikir Adamıdır

Aşık Ömer hayatı, sanatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir