Müfit Ratıp Kimdir, Yaşamı, Eserleri ve Sanat Anlayışı

Müfit Ratıp hakkında detaylı bilgiler

Müfit Ratıp Fecriati edebiyatının kurucularından biri olup Türk tiyatrosuna önemli katkıları olmuş bir yazardır. Yaşadığı dönemde etkili bir edebi şahsiyet olmasına rağmen günümüzde yeterince tanınmamaktadır.

Müfit Rıfat İstanbul’da doğmuş ve Galatasaray Lisesini bitirmiştir. Okul bittikten sonra bir matbaa kurarak yayıncılık faaliyetine başlamıştır.

Yazar, kendi döneminin sanatçıları ile yakın ilişkiler kurmuş ve matbaası bir edebi merkez işlevi görmüştür.

Yabancı dillerde son derece yetenekli olan Müfit Ratıp, Vakıflar Bakanlığında bir müddet çevirmen olarak da çalışmıştır.

Sanatçı 1920 yılında İstanbul’da henüz 33 yaşında iken vefat etmiştir.

Müfit Ratıp’ın sanat anlayışı

Müfit Ratıp edebiyat dünyasında ilk defa adını mensur şiirler ile duyurmuştur. Ancak sanatçı asıl başarısını tiyatro türünde verdiği eserlerde göstermiştir.

Sanatçı eserlerinde diğer Fecriati sanatçılarına göre sade denilebilecek bir üslup tercih etti. Ayrıca Müfit Ratıp seçilen konuya ve anlatılan kahramana göre üslupta değişiklikler yapmıştır.

Müfit Ratıp’ın tiyatroları

Müfit Ratıp tiyatrolarında toplumcu bir sanat anlayışı benimsemiş ve toplumsal sorunları eserlerinin merkezine yerleştirmiştir.

Kadın-erkek ilişkileri ise sanatçının pek çok tiyatrosunda değindiği konulardan biridir. Bu oyunlarında yanlış ilişkilerin insan ruhunda bıraktığı derin yaraları gözlemci bakış açısı ile dile getirmiştir.

Müfit Ratıp bazı tiyatrolarını adapte şeklinde yazmıştır. Yani yabancı bir eseri çevirmekle yetinmemiş çeviriyi Türk kültürüne uygun hale de getirmiştir.

Müfit Ratıp’ın eserleri

Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa

Yazar tarihi olaylara değinen bu eseri Refik Halit Karay ile birlikte yazmıştır. O dönemde Tahsin Nahit’in başlattığı “aynı eseri birden çok kişinin birlikte yazması” geleneğine uyularak oluşturulmuştur.

Sayfiyede

Aşk konusunu işleyen realist bir eserdir. Bu kitap Türk edebiyatındaki resimli roman tarzının ilk örneklerinden biri sayılır.

Zincir

Kadın erkek ilişkileri üzerine yazılmış en başarılı kitaplardan biri kabul edilir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Aşık Edebiyatının Genel Özellikleri, En Detaylı Bilgiler

 

Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı Yazarı Hakkında Detaylı Bilgiler

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir