Muallim Naci Eski ile Yeni Çatışmasında Eski Edebiyatın Savunucusu

Muallim Naci’nin sanat anlayışı ve eserleri

Asıl adı Ömer olan sanatçı, 1850 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Varna Rüştiyesinde, Galatasaray Lisesinde ve Hukuk Mektebinde edebiyat öğretmenliği, Vakit, Saadet, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde de yazarlık yapmıştır.

Ahmet Mithat Efendi’nin damadı olan sanatçı eski edebiyat yanlılarının lideri durumundadır.

“Göz için kafiye” anlayışına bağlı kalarak Recaizade Mahmut Ekrem’le tartışmalara girmiştir.

Recaizade Mahmut Ekrem’in “Zemzeme” sine karşılık “Demdeme” adlı eserini yazmıştır.

Eski şiirin temsilcisi olarak ün yapmasına rağmen divan şiirine körü körüne bağlı değildir.

Batı tekniğiyle yazdığı şiirleri de vardır. 

Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunur, kendisi de sade bir dille yazar. Ayrıca dili kullanmada da başarılıdır.

Aruzu kullanmadaki başarısında Mehmet Akif ve Tevfik Fikret’e öncülük etmiştir.

Eskinin savunucusu gibi görünse de yapıtlarında yalın bir dil kullanmıştır.

Edebiyatımızdaki köy konulu ilk şiiri (Köylü Kızların Şarkısı) yazmıştır.

Eski edebiyatın yanı sıra Batı edebiyatını da yakından izlemiştir.

Şiirin şeklinde ve özünde yenilikler yapmıştır. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmıştır.

Yabancılaşmaya karşı Türk kültürünü savunmuştur.

Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.

Saadet ve Tercüman-ı Hakikat gazetelerde yazılar, yazmıştır.

Muallim Naci’nin Eserleri

Şiir

Ateşpâre, Şerâre, Fürüzân

Eleştiri

Demdeme

Sözlük

Lügat-i Naci

Anı

Ömer’in Çocukluğu

İnceleme

Islahat-ı Edebiye

 

Şu yazılarımız da ilginizi çekebilir

Cemil Meriç Düşünce Dünyamızın Anlaşılmayan Büyük Dehası

 

Nazan Bekiroğlu Modernist ve Sembolist Bir Yazar

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir