Mizancı Murat Hakkında 7 Maddede İlginç Bilgiler

Mizancı Murat kimdir, nasıl bir sanat anlayışı vardır, eserleri nelerdir?

Mizancı Murat Tanzimat döneminde yaşayan önemli bir romancı, fikir adamı ve gazetecidir. Büyük sıkıntılarla çıkardığı Mizan gazetesi ile özdeşleşmiştir. Asıl adı Mehmet Murat olmasına rağmen Mizancı Murat adı ile meşhur olmuştur.

Aşağıda Mizancı Murat ile ilgili 7 farklı detay hakkında bilgiler sunulmuş ve sanatçı hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Mizancı Murat’ın ana vatan özlemi ve ilk büyük hayal kırıklığı

Mizancı Murat Rusya’da doğup büyümüş Türk asıllı bir ailenin çocuğudur. Rusya’da yaşayan ve bağımsız olayı hedefleyen Türk ailelerinden birine mensuptur. Orada bulunan diğer Türkler gibi Osmanlıya ve İstanbul’a çok özel duygularla bağlıdır.

Mizancı Murat üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a kaçar. Artık hayalleri gerçekleşmiştir. Ancak bir süre sonra kavuşulan hayaller yerini hayal kırıklıklarına bırakır. Çünkü İstanbul tasavvur ettiği gibi bir İslam merkezi değildir. Aksine yöneticiler ve devrin aydınları Batı hayranıdır. Ayrıca ciddi bir kültürel yozlaşma söz konusudur.

Hatta bu konuda yaşadığı ilk hayal kırıklığını yazılarında sıkça dile getirir. Yazar İstanbul’a geldiğinde gözüne çarpan ilk görkemli bina Robert Kolejidir. Yazar bu binanın Fatih Sultan Mehmet’in anısına yapıldığını zanneder. Ancak bu binanın bir yabancı okulu olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşar.

Moskova Üniversitesinden İstanbul Darülmuallimin’ine…

Mehmet Murat farklı bir eğitim sistemi ile yetişmiştir. Osmanlı’da ise devrinin gerisinde kalan bir tarzda eğitim verildiğine şahit olmuştur.

Sanatçı yurt dışında gördüğü uygulamaları İstanbul’daki yöneticilerle paylaşmış ve eğitimde ciddi düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmuştur. Bir dönem Eğitim Bakanlığına danışman olarak giren Mizancı Murat burada yeni eğitim öğretim programlarının hazırlanmasında görev almıştır.

Tarihe bilimsel metotlarla yaklaşan ilk büyük yazar: Mizancı Murat

Yazarı Tarih-i Umumi adlı tarih kitabı ünlüdür. Bu eserin en önemli özelliği tarihe bilimsel bir tarzda yaklaşmasıdır.

Osmanlı tarihçileri daha çok hikayeci tarih anlayışına bağlıdır. Aktardıkları bilgilerde gerçekler ile menkıbeler iç içedir. Yani ne zaman tarihsel gerçekliklerden ne zaman fantastik kurgulardan bahsedildiği net olarak belli değildir.

Mizancı Murat ise tamamen objektif bir bakış açısı benimseyerek tarihi olayları belgeler ışığında ele almıştır. Bu açıdan Tarih-i Umumi adlı eser Türk tarihçiliği açısından bir dönüm noktası kabul edilir.

Şairin yaşamını adadığı gazete: Mizan gazetesi

Mizancı Murat İstanbul’a geldikten sonra “Mizan” adlı haftalık bir gazete çıkarmaya başladı.

Gazetede iç ve dış politika konularına; ekonomi, eğitim, maliye ile ilgili sorunlara yer verilmiştir. Bu gazeteyi çıkarmasının amacı özgürlükçü düşüncelerini yaymaktır.

Mizan gazetesi yayın sürecinde pek çok sıkıntılarla karşılaşmasına rağmen uzun süre istikrarlı biçimde çıkmıştır. Bunda gazete sahibi ve başyazarı olan Mizancı Murat’ın fedakarlığı büyük rol oynamıştır.

Mizan gazetesi, 1897’de kapatılmıştır.

Sürgünlerde geçen bir yaşam

Mizan gazetesi kapatıldığında yurt dışına çıkıp ittihatçılara katıldı. ll. Meşrutiyet’ten sonra tekrar Mizan’ı günlük olarak çıkarsa da ilgi görmedi.

Meşrutiyetin ilanından sonra İttihatçılara muhalif oldu. Çünkü daha önce beraber çalıştığı İttihatçıların bazı yanlış tavırlarına şahit olmuştu. Haksızlıklara karşı susmaması ve kendi arkadaşları olmasına rağmen İttihatçıları eleştirmesi üzerine Rodos’a sürüldü. İstanbul’da şartların normalleşmesi üzerine geri döndü ve edebi çalışmalarına devam etti.

Tanzimat dönemine ayna tutan en önemli romanımız: Turfanda mı yoksa Turfa mı?

Tanzimat Dönemi’nin gerçekçi bir panoramasını yansıtan “Turfanda mı yoksa Turfa mı?” adlı tek romanında Türkiye’de ilk defa sosyal kalkınma ve ilerlemenin ilkokuldan başlamak suretiyle yukarıya doğru gerçekleştirilebileceği görüşünü ele almıştır.

Bu romanın en önemli özelliği tezli roman biçiminde yazılması ve Tanzimat dönemi hakkında gerçekçi bilgiler vermesidir.

Mizancı Murat’ın eserleri

Tarih-i Umumî

Turfanda mı Turfa mı?

Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu

Tatlı Emeller Acı Hakikatler

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Gülten Akın Kimdir, Nasıl Bir Sanat Anlayışı Vardır, Eserleri Nelerdir?

Ahmet Arif Hasretinden Prangalar Eskittim Kitabının Yazarı Kimdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir