Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

Milli Mücadele Dönemi Edebiyatının İçerik ve Üslup Özellikleri

1919-1922 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşı’na halkımızın ve ordumuzun yanı sıra yazarımız ve şairlerimiz ile yazdıklarıyla katılırlar.

Kurtuluş Savaşı yıllarında milli değerleri yücelten bir edebiyat oluşur. Bu edebiyata Milli Mücadele edebiyatı denir.

Bu dönemde verilen eserler Milli Edebiyat akımının devamı niteliğindedir.

Genel özellikleri bakımından Millî Edebiyatla büyük benzerlikler gösterir.

Yazar ve şairler Milli Mücadele’ye kalemleri ile katılmıştır.

Sanatçılar yapıtlarında halkı bilinçlendirmeyi amaç edinmişlerdir. 

Konularını milli kaynaklardan alır, ülke sorunları dile getirilir ve halk dili kullanır.

Vatan, millet, bağımsızlık, fedakarlık, Türk tarihinin kahramanlık sayfaları ve Atatürk’ü konu alan yapıtlar yazılmıştır.

Bütün edebî konularda ortak konu kurtuluş savaşında milletinin çektiği sıkıntıları dile getirmektedir.

Yazılan yapıtlar, halkı uyandırmak ve Milli Mücadele’ye katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla yalın ve açık bir dille yazılmış, sosyal yapıtlardır.

Sanatçıların çoğu yalnız yapıtlarıyla değil, yaptıkları konuşmalarla da aktif olarak Millî Mücadele’ye katkıda bulunmuşlardır.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Öğretici Metinler ile İlgili 10 Farklı Kavramın Açıklaması

 

İsmail Gaspıralı Kırım Halkının Mücadeleci Fikir Babası

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir