Mercimek Ahmet Sade Nesir Temsilcisi Hakkında Önemli Bilgiler

Mercimek Ahmet Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Mercimek Ahmet’in 15. yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Hayatıyla ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. İkinci Murat döneminde yaşadığı yönünde tezkirelerde bilgiler bulunmaktadır. Ancak dönemin tezkirelerinde daha çok şairlere yer verildiği için Mercimek Ahmet ile ilgili detaylı bilgiler sunulmamıştır.

Mercimek Ahmet, yaşadığı yüzyılda sade, açık, yalın Türkçeyle yazdığı eserlerle tanınmıştır.

Sinan Paşa’nın anlaşılması güç ve süslü düzyazılarına karşılık Mercimek Ahmet açık ve anlaşılır bir dille eser vermiştir. Bu tarz düz yazılara Divan edebiyatında sade nesir adı verilmektedir.

Mercimek Ahmet’in en önemli eseri Kâbusnâme’dir

İkinci Murat’ın isteği üzerine İran hükümdarlarından Keykavus’un, oğlu Giylan Şah için Farsça yazdığı bir öğüt kitabı olan Kâbusnâme’yi
Türkçeye çevirmiştir.

Pendname türünde yazılan Kâbusnâme’de hayatın değişik alanları ile ilgili öğütler verilmektedir. Ancak bilgiler ders verici hikayeler aracılığı ile anlatılmaktadır.

Mercimek Ahmet, Kabusnâme çevirisinde konuşma diline yakın, kısa cümleler kullanmıştır. Bu tarzı benimsemesindeki asıl amaç geniş halk kitlelerine ulaşabilmek ve halkı eğitmektir.

Bu eser hitabet türünün başarılı bir örneği kabul edilmektedir. Zira eser de “Ey Oğul” denilerek oğluna seslenen yazar, onun şahsında dönemin gençlerine yol göstermektedir.

Kâbusnâme çeviri bir eser olmasına rağmen bağımsız bir eser niteliği kazanmış ve uzun süre Türkiye’de 100 temel eser içine girmeyi başarmıştır.

Mercimek Ahmet’in Eserleri

Kâbusnâme (çeviri eser)

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Haydar Ergülen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının İmgesel Şiir Ustası

 

Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Romanın Yazarı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir