Mektup Nedir, Mektup Çeşitleri Nelerdir?

Mektup türü hakkında önemli bilgiler

İnsanlık tarihinin en eski iletişim aracıdır. İnsanlar arasında bilgi alışverişine yarayan her türlü yazıl belgedir.

Bir haberi, isteği, bir düşünceyi ve duyguyu uzakta bulunan insanlara iletmek için yazılan özel yazılara “mektup” denir.

İnsanlık tarihinin en eski iletişim araçlarıdır. Farsça “name” kelimesinden gelmektedir.

Mektubun iş mektupları, özel mektuplar, resmî mektuplar, açık mektuplar gibi türleri vardır. Sanat değeri taşıyan mektuplar edebi mektup türüne girer.

Mektup türünün tarihi gelişimi

Tarihte ilk mektupların Asur imparatorluğu döneminde gönderildiği kabul edilmektedir. İlk posta teşkilatı da bu imparatorluk döneminde kurulmuştur.

Bugünkü anlamda mektup türü XVll. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamıştır. Bu yüzyıldan sonra mektup bir haberden, bir bilim konusuna, ticari isteklerden siyasi isteklere, kişinin iç dünyasından sanat dünyasına kadar geniş bir kullanım sahasına sahip olmuştur.

Mektupların üslup özellikleri

Mektuplar genellikle nesir olarak yazılsa da manzum olarak yazılanlar da vardır.

Bir yazı türü olarak üzerinde durulması gerekenler, yazınsal ve düşünsel boyutlu mektuplardır.

Önemli kişilerin mektupları belge niteliği taşır. Bu kişilerin mektupları sonradan kitap haline getirilebilir.

Yazıldığı dönemin toplumsal, siyasal, kültürel ve sanatsal yaşamına ışık tutar.

Aynı zamanda bir anlatım biçimi olarak kullanılmakta roman, öykü, eleştiri, sohbet, gezi hatta şiirler bile mektup biçiminde yazılabilmektedir.

Mektup çeşitleri

Özel mektuplar

İsminden de anlaşılacağı gibi resmi kurumlara değil, sadece eş, dost, akraba veya tanıdıklarımızı ilgilendiren konularda, onlara hitaben yazılan mektuplardır.

İş mektupları

Özel kişilerle iş kurumları veya bir iş kurumuyla başka bir iş kurumu arasında işle ilgili yazılan mektuplardır.

Resmî mektuplar

Resmî dairelerin veya tüzel (hukuki) kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılardır.

Edebî mektuplar

Fikir veya edebiyat adamlarının çeşitli meseleler üzerine edebi bir üslupla yazdıkları sanat değeri taşıyan edebi mektuplardır.

Tebrik mektupları

Herhangi bir konuda başarı kazanmış, ödül almış, kişiye yazılan mektuplardır.

Açık mektup

Herhangi bir düşüncenin, görüşün savunulması ve halka duyurulması için yazılan gazete, dergi. vb… basın organları aracılığıyla yayımlanan mektuplar bu adı alır.

Bu türe kimlik kazandıran Latin yazar Çiçero’dur.

Fuzuli’nin “Şikâyetnâme” adlı eseri edebiyatımızda ilk mektup örneğidir. 

Eski edebiyatta mektuplar “münşeât ” adı altında toplanmıştır.

Edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra Şinasi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kitaplaştırılmış mektupları bulunmaktadır.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Eylem (Fiil) Konusunda Bilinmesi Gereken Her Şey

Ahmet Vefik Paşa Tiyatroyu Halkla Buluşturan Büyük Yazar ve Çevirmen

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir