Mehmet Emin Yurdakul, Türk Şairi Lakabıyla Bilinen Sanatçı

Mehmet Emin Yurdakul’un yaşamı ve eserleri

Milli edebiyat döneminin öncüsü kabul edilen Mehmet Emin Yurdakul, Türk şairi lakabını alarak milliyetçilik fikrinin yerleşmesini sağlayan şair olarak bilinir.

Ziya Gökalp’ten önce Türkçülük akımının temel ilkelerini ortaya atmış ve bu hususta kendisinden sonra gelen şair ve yazarlar üzerinde büyük etki bırakmıştır.

Mehmet Emin Yurdakul’un yaşamı

13 Mayıs 1869’te İstanbul’da doğdu. Bir süre askeri okula devam ettikten sonra hukuk fakültesine girerek buradan mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren edebiyat çalışmalarına başladı.

Bir süre siyasi görüşlerinden dolayı Erzurum’a sürgün edildi. Cezası bitince tekrar İstanbul’a döndü.

Kurtuluş Savaşı devam ederken Anadolu’ya geçti ve orduya bizzat destek verdi. Atatürk tarafından halkı örgütlemesi için Anadolu’nun bir çok şehrine giderek çeşitli konuşmalar yaptı.

Savaş sonunda Urfa ve İstanbul milletvekilliği yaptı.

Asıl ününü Türk-Yunan savaşı sırasında kazandı. Bu savaş devam ederken “Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur” sözleri ile başlayan “Cenge Giderken” adlı şiiri büyük ilgi topladı.

Savaştan sonra aktif olarak edebiyat çalışmalarına devam etti. Ölene kadar Türk kültürü ve edebiyatına hizmet etmeye gayret etti.

Mehmet Emin Yurdakul’un sanat anlayışı

Türk şiirinde Anadolu insanının acılarını, düşman güçlerine baş kaldırışını, coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairdir. Bu tavrı ile memleketçi edebiyat akımına örnek olmuştur.

Sanatı, düşüncelerini aktarmada bir araç olarak görmüştür.

Mehmet Emin, hece ölçüsünü tutuculuk derecesinde bir ısrarla kullanıp tüm şiirlerini heceyle yazmıştır. Fakat şiirleri oldukça basit ve başarısızdır. Sanat değeri taşımayan bu şiirler, içerdiği coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ile önem taşımaktadır.

Eserlerinde toplumsal konulara yer vermiş,” sosyal hizmet” prensibine daima bağlı kalmıştır.

Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı’nın kurucularındandır. Ayrıca Türk Yurdu dergisinin yayın sorumluluğunu üstlendi.

Mehmet Emin Yurdakul’un eserleri

Şiir

Türkçe Şiirler, Tan Sesleri, Aydın Kızları, Turana Doğru, Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Ordunun Destanı, Zafer Yolunda, Dicle Önünde, Mustafa Kemal, İsyan ve Dua, Hastabakıcı Hanımlar

Düzyazı

Fazilet ve Asalet, Türk’ün Hukuku, Dante’ye, Kral Corc’a.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Romantizm (Coşumculuk) Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

 

Günlük (Günce) Türü Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir