Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşının Şairi Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Mehmet Akif Ersoy’un Yaşamı ve Sanat Anlayışı

20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ragıf’tır. Mehmet Akif, köklü bir din eğitimi almış, Arapça ve Farsçayı öğrenmiştir.

Önce Servet-i Fünun dergisinde Fars edebiyatıyla ilgili makaleler yazmış, sonra ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir.

Sırât-ı Müstakim ve Sebîlü’r-Reşad adlı dergileri çıkarmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında İslam Birliğini kurmaya çalışmış, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu dolaşarak Anadolu halkının “Millî Mücadele”ye katılmasını sağlamak için Vaazlar vermiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında yazdığı “İstiklal Marşı” (12 Mart 1921) hem millî marşımız olmuş hem de “Milli Mücadele” için bir cesaret kaynağı olmuştur.

Muallim Naci ve Abdülhak Hamit’in etkisinde kalmış ve sanatın toplum için yapılması gerektiğini savunmuştu.

Şiirlerinde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu, sosyal hayattaki aksaklıkları, toplumsal sorunları, milli duyguları ve İslam birliği düşüncesini realist bir yaklaşımla ele almıştır.

Toplumcu bir sanat anlayışına sahip olan şairin şiirlerinde şekil güzelliğinden çok, fikri önemlidir.

Özellikle dini, milli, lirik, epik özellik taşıyan şiirleriyle tanınmıştır.

Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.

Görüşleri; millet ülküsü ve İslamlık ülküsü olmak üzere iki temel noktada yoğunlaşır.

Aruz ölçüsünü Türkçenin inceliklerine göre uygular.

Bütün eserlerinde toplumsal konulara değinir.

Tevfik Fikret’le din ve medeniyet konusunda tartışmaya girmişlerdir.

Hece ölçüsünü millî ölçü olarak kabul eden Millî Edebiyatçılarla aynı dönemde yazmasına rağmen şiirlerinde hece ölçüsünün kullanmaz, sadece aruz ölçüsünü kullanır.

Şair, hayatı boyunca “toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir.

Genellikle bir konuşma havası içinde geçen “manzum hikâye” türünde verdiği eserlerle dikkat çekmiştir.

Mehmet Akif, şiir yazmak dışında Arapça ve Farsçadan çeviriler de yapmıştır.

Tüm şiirleri “Safahat” adlı kitabında toplamıştır.

Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936’da İstanbul’da vefat etti.

Mehmet Akif’in Eserleri

Şiir

Safahat: Yedi ciltten oluşur, bu kitap, şu bölümlerden oluşmaktadır.

  1. Safahat
  2. Süleymaniye Kürsüsünde
  3. Hakkın Sesleri
  4. Fatih Kürsüsünde
  5. Hatıralar
  6. Asım
  7. Gölgeler

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Ahmet Kutsi Tecer Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Natüralizm (Doğalcılık) Akımı Üzerine Detaylı Bilgiler

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir