Makale Nedir, Hangi Konularda Yazılır, Özellikleri Nelerdir?

Makale türü hakkında bilinmesi gereken her şey

Alanında uzman bir düşünür, bir bilim adamı veya araştırmacının herhangi bir konuyu kendi duygu ve düşüncelerine değil bilgi, belge ve kaynaklara dayanarak açıkladığı ve kesin yargılarla sonuca ulaştığı yazı türüdür.

Yazar belli bir olayı kendi görüş ve düşünüşü açısından inceleyip bir sonuca varır.

Öne sürülen düşünce ya da sav, düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, nesnel verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi) yararlanılarak inandırıcı hâle getirilir.

Herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek ya da verilen bilgiler doğrultusunda bir düşünce görüş ya da tezi savunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarıdır.

Makale, dil ve içerik yönüyle diğer türlerden farklı özellikler gösterir

Açık, anlaşılır bir dilin kullanıldığı makalede konu, bilimsel yöntemle ele alınır; öne sürülen yargı ve düşünceleri nesnel verilerle temellendirilir.

Konu sınırlaması yoktur fakat güncel olaylar makale konusu değildir. Edebiyat, tıp, ekonomi, spor, siyaset, hukuk, teknoloji gibi alanlarda yazılabilir.

Uzmanlık gerektiren bir tür olan makalede bilimsellik esastır. Delillere, inandırıcı verilere yer verildiği için nesnel bir bakış açısıyla yazılır.

Makale yazarı düşüncelerini kanıtlanmak zorundadır. Makalenin akılcı ve nesnel bir özellik taşıması gerekir. Tarafsızlık, bilimsellik, nesnellik temel nitelikleridir.

Makale bilimsel araştırmanın küçük bir örneğidir.

Dil ve anlatım yönünden anlaşılır olmalıdır.

Makaleler gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır. Bizde olduğu gibi dünyada da gazeteyle birlikte doğmuş ve gelişmiş bir türdür. 

Makale planı

Makaleler belli bir plan dahilinde yazılır; giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Giriş bölümünde konunun ne olduğu açıklanır; gelişme bölümde konuyla ilgili görüşler, delillerle sunulur; sonuç bölümünde ise anlatılanlarla ilgili bir değerlendirme yapılır. 

Makale gazete yazısıdır. Ancak günümüzde dergilerde ve inceleme eserlerinde uzun ve ayrıntılı makalelere rastlanmaktadır.

Makale türünün Türk edebiyatındaki tarihi

Bu tür edebiyatımızda Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanmıştır. Edebiyatımızda ilk makale Şinasi’nin Agâh Efendi ile 1860 yılında çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl’in önsözü, yani “Tercüman-ı Ahvâl Mukaddimesi”dir. Ziya Paşa, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Refik Halit Karay edebiyatımızdaki makale yazarlarından bazılarıdır.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Gevheri yaşamı, sanatı ve eserleri hakkında önemli bilgiler

 

Halikarnas Balıkçısı ya da namı diğer Cevat Şakir Karaağaçlı

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir