Kübizm Akımı Pablo Picasso’nun Edebiyata Kazandırdığı Tarz

Kübizm edebiyat akımının özellikleri ve temsilcileri

Kübizm, önceleri resim sanatında ortaya çıkan ancak daha sonra güçlü bir edebiyat akımı haline gelen sanat anlayışıdır.

1910’lu yıllarda empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmış, daha çok resim ve şiir sanatında etkili olmuştur.

Kübizm kelimesi ne anlama gelir?

Kübizm kavramı geometrik bir şekil olarak bildiğimiz cube (küp) kelimesinden gelmektedir.

Resim sanatında küpler ve çemberlerle resim yapma sanatına kübizm denilmiştir. Ancak kübizm anlayışı sadece geometrik şekillerin araç olarak kullanılmasından ibaret değildir ve çok daha derin anlamlar taşımaktadır.

Kübizm akımın genel özellikleri

 • Kübist sanatçıların bütün amaçları, o güne kadarki dış gerçek anlayışını sarsmaktır. Bunun için, nesnelerin tabii düzenini bozarak, onları başka açılardan gösterme yolunu tuttular.
 • Kübizm, gerçeğin elde edilmesi ve ifadesinde, geleneksel akıl ve mantık perspektifini reddeder; bunun yerine sanatkarın hayal gücünü koyar.
 • Kübist şiir, resim sanatıyla olan yakın ilgisi sebebiyle önemli ölçüde görsel bir niteliğe sahiptir.
 • Olayların ve nesnelerin görünen yanları yanında görünmeyen yanlarını da göstermek asıl amaçtır.
 • Kübistlere göre iyi bir sanatçı insanın hem dış hem de iç dünyasını eserine yansıtabilmelidir.
 • Kübizme göre hayat çok boyutludur. Sanatçı bu çok boyutlu hayatı anlatırken sanatın değişik imkanlarından faydalanabilir.
 • Kübistler, doğadaki her şeyin silindir ve küre gibi geometrik şekillerden oluştuğunu savunmuşlar; bu nedenle düşüncelerini geometrik, üç boyutlu şekillerle aktarmışlardır.
 • Kübizmde dilin sözlük manaları veya bilinen yan anlamlarının dışında kalan uzak, derin anlamları kullanılmaya çalışılır.
 • Kübizmde şiirin şeklinde düzenli bir mısra yapısı yoktur. Noktalama işaretleri de kullanılmaz.

Türk edebiyatında Kübizm etkileri görülmez. İkinci Yeni olarak isimlendirilen bazı şairler Kübist eğilimler gösterseler de bu akıma bağlı olduklarını ifade etmek mümkün değildir.

Dünya edebiyatında Kübizm temsilcileri

 • Max Jacop
 • Apollinaire
 • Andre Salmon
 • Jean Cocteau

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

 

Tahsin Nahit ya da Adalar Şairi Kimdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir