Konferans Ciddi Konularla İlgili Yapılan Sözlü Anlatımlardır

Konferans türü nedir, nasıl yazılır?

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından yapılan planlı ve geniş kapsamlı konuşmalara konferans adı verilir.

Konferanslar ciddi konularda yapılan sözlü bir anlatım türüdür ve en az makaleler ile kitaplar kadar kültür dünyasında önemli bir yer tutar. Öyle ki geniş kitleleri etkileyen veya tarihte büyük değişikliklere kapı aralayan konferanslar dahi vardır.

Konferans türünün üslup ve içerik özellikleri

Daha çok bilim ve sanat konularında; uzman kişilerin özel toplantılarda belirlenmiş bir konu hakkında dinleyicilerin önünde düşüncelerini, açıklamak ve bilgilendirmek amacıyla yaptıkları konuşmalardır.

Konferanslar daha çok akademik ortamlarda yapılır. Üniversiteler ve kültür kurumları konferansların en sık verildiği yerlerdir.

Amaç dinleyicilere bir düşünceyi aşılamak ya da yönlendirmek değil amaç bilgilendirmektir. Bu özellikleri nedeniyle konferanslara siyasi konuşmalar gözüyle bakmamak ve onları birer öğretici konuşma olarak kabul etmek gerekir.

Konferanslar genellikle kapalı mekânlarda verilir ve sanat, edebiyat, bilim, siyaset… çeşitli konularda olabilir.

Konferansın konusu, kim tarafından verileceği, yeri, tarihi ve saati önceden ilan edilir.

Konferans ile sempozyum ilişkisi

Konferansta tek bir kişi daha önce hazırladığı bir konuşmayı dinleyicilere karşı yapar. Eğer fuar vb bir etkinlik söz konusu ise aynı gün içinde seri konferanslar verilebilir. Ancak her konferans konu ve tarz bakımında farklı olmak zorundadır. Eğer tüm konferanslar aynı konuyu işlerse seri konuşmalar sempozyum adını alır.

Konferanslar ücretli sunumlar mıdır?

Konferanslara giriş ücretsizdir. Yani dileyen her vatandaş konferansları izleyebilir. Ancak bazen konferansa girişler ücretli olabilir. Ücretli konferanslarda kazanılan paralar genellikle hayır kurumlarına gönderilir.

Konferans ile forum ilişkisi

Konuşmanın sonunda dinleyiciler, konuşmacıya soru sorabilirler. Bu durumda konferans foruma dönüşür. Konuşmacı soruları sözlü olarak alabileceği gibi sorular yazılı olarak da alınabilir.

Konferansta başkanın görevi

Konferansta bir başkan bulunur. Başkanın görevi hem konuyu hem de konuşmacıyı dinleyicilere tanıtmaktır. Bunun dışında başkanın görevi yoktur. Zaten başkan konferansta sunucu görevi üstlenir ve konuşmacı ile dinleyiciler arasına girmez.

Konferans konuşmacısının sahip olması gereken özellikler

Konuşmacı iyi bir hatibin özelliklerine sahip olmalı, jest-mimik ve ses tonunu iyi kullanarak konuşmasının etkisini artırmalıdır.

Konferanstaki konuşmacı istikrarlı olmaya, konuyu açıkça dile getirmeye ve ifadelerinin düzgünlüğüne dikkat edilmelidir.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Şeref Taşlıova, Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Bir Halk Aşığıdır

 

20 Maddede Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir