Kemal Tahir Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Kemal Tahir’in yaşamı, sanatçı kişiliği ve eserleri hakkında önemli bilgiler

Kemal Tahir, cumhuriyet döneminin en büyük romancılarından biridir. İşlediği konulara farklı bakış açıları getirmesi ve sağlam bir üslup kullanması sanatçının kısa sürede Türk edebiyatının ustalarından biri kabul edilmesini sağladı.

Toplumsal gerçekçi edebiyat anlayışıyla eser veren Kemal Tahir, günümüzde de en fazla okunan ve üzerinde en fazla tartışma yapılan yazarlarından biridir.

Kemal Tahir’in yaşamı

1910 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, askeri okulu yarıda bırakarak çeşitli gazetelerde çalışmaya başladı. Gazete dağıtımcılığından genel yayın yönetmeliğine kadar gazetecilik sektörünün her alanında çalıştı.

Askerleri isyana teşvik ettiği gerekçesi ile Nazım Hikmetle birlikte yargılandı ve 12 yıl cezaevinde kaldı. Cezaevinde kaldığı süreyi edebiyat alanında eğitim göreceği bir okula dönüştürdü. Bu 12 yıllık süreçte Türk ve Dünya edebiyatının bütün büyük klasiklerini inceledi. Üslup üzerinde çalışmalar yaparak kendi dil anlayışını oluşturdu. 1950 yılında çıkan afla serbest bırakıldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra basın yayın yaşamına devam etti. 6-7 Eylül olayları denilen toplumsal olaylardan sonra birkaç ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti.

Ömrünün son yıllarını romanlarını yayına hazırlayarak geçirdi. Yazar 1973 yılında İstanbul’da vefat etti.

Kemal Tahir’in sanat anlayışı

Şiir, hikâye ve romanlarıyla ünlüdür. Eserlerinin konularını Anadolu’dan, Kurtuluş Savaşı yıllarından, cumhuriyetin ilk dönemlerinden, Osmanlı tarihinden almış ve tarihi roman yazarı olarak tanınmıştır.

Edebiyat yaşamına şiirle başlayan sanatçı çeşitli takma adlar kullanarak şiirler yazdı. Daha sonra mizahi roman ve öykü yazmaya başlayan sanatçı hapse girince Bedri Eser takma adıyla serüven romanları yazmıştır.

Eserlerinde törelere, geleneklere bağlı köy düzenini ve sorunlarını yansıtan sanatçı, köy romanlarını bilimsel tekniklerle ele almıştır. Öykülerini Göl İnsanları genel başlığında toplamıştır.

Yerli renkleri ustalıkla kullanarak gerçek bir Anadolu romanı oluşturduğu söylenebilir.

Kemal Tahir’in düşüncelerindeki çıkış noktası Marksist görüş ile Türkiye gerçeği arasındaki bağlantı sorunudur.

Devlet Anada Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve insancıl bir temel üzerine kurulduğunu anlatmayı amaçlar.

Sanatçı bizim romanımızın bizim işçimizle, bizim köylümüzle oluşturulacağını savunur.

Eserlerinde İstanbul Türkçesini esas alan sanatçı şive taklitlerinden uzak durmuş daha çok 19. yüzyıl Fransız romancılarının gerçekçi anlayışından etkilenerek kendini eserlerinin tamamen dışında tutmuştur.

Gözlemci ve tasvirci yönü ağır basan sanatçının eserlerindeki kişileri köylü, kasabalı, kentte çalışan gurbetçi tiplerden oluşur.

Sanatçı Batı etkisini toplumumuzu hakim kıldığı için Tanzimat’a ve Tanzimatçılara adeta düşmandır.

Tarih içerikli romanlarında belgelerden yararlanmıştır. Devlet Ana dışındaki tarihi eserlerinde yakın tarihimizden izler sunmuştur.

Köy ve köylüyü güçlü bir gözlemle işler. Her romanı tarihsel ve toplumsal gelişmelerimizin içinde ele alan bir diğer romanın devamı gibidir.

Köye yönelik olan ilk romanı Sağırdere ve Körduman konu bakımından birbirini tamamlamaktadır. Sağırdere köylü bir gencin Çankırı dolaylarındaki köyünden iş bulmak için gittiği Ankara’daki hayatını anlatır. Körduman adlı eserinde ise bu gencin gurbetten döndükten sonra köyündeki yaşamını ele alır.

Yazarın üçlemesi olarak nitelendirilen Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu ve Büyük Mal adlı eserleri Kırım Savaşı’ndan başlayarak Cumhuriyet döneminde de devam eden feodal yapının (ağalık eşkıyalık vb.) eleştirisidir.

Toplumsal gerçekçi çizgide sürdürdüğü yazarlık yaşamında eserlerinde yalın bir dil kullanır. Eserlerini diyaloglarla zenginleştirir. En üretken romancılarımızdan biridir.

Kemal Tahir’in eserleri

Roman

Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Körduman, Köyün Kamburu, Yorgun Savaşçı, Bozkırdaki Çekirdek, Devlet Ana, Büyük Mal, Esir Şehrin Mahpusu, Rahmet Yolları Kesti, Karılar Koğuşu, Kelleci Mehmet, Yedi Çınar Yaylası

Öykü

Göl İnsanları

Notlar

Kemal Tahir’in Notları

Mektup

Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Aşık Veysel Şatıroğlu Aşık Edebiyatının Son Büyük Temsilcisi

 

Kaygusuz Abdal En Pervasız Tasavvuf Şairi

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir