Kayıkçı Kul Mustafa (Genç Osman Destanı’nın Yazarı) Kimdir?

Kayıkçı Kul Mustafa’nın yaşamı

Asker kökenli olan Kayıkçı Kul Mustafa Türk edebiyatının ilk büyük destan yazarıdır.  On yedinci yüzyılda yaşamıştır. Murat Reis’in yanında Cezayir’de bulunduğu, bundan ötürü “Kayıkçı” lakabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad’ın Bağdat seferine katıldığı da söylenmektedir.

Yeniçeri şairidir. Şiirleri yeniçeriler arasında ve sınır boylarında sevilerek okunmuştur.

Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen Divan edebiyatının büyük şairlerini etkileyebilecek kadar geniş yankı uyandırmıştır.

Şiirlerinde II. Osman, IV. Murat, İran Şahı 1.Abbas’ın adı geçer. Devrin tarihî olayları üzerine şiirler söylemiştir.

Kayıkçı Kul Mustafa’nın sanat anlayışı

  • Yaşadığı dönemde aruz ölçüsü ile yazılan eserler çok fazla rağbet görmesine rağmen sadece hece ölçüsünü kullanmıştır.
  • Şiirlerinde halk zevkine bağlı kalmış, sade bir dil kullanmıştır. Akıcı bir üslubu vardır.
  • Şiirlerinde kimi zorlamalar görülüyorsa da döneminde halk beğenilerini zorlamayan, yalınlığı, içtenliğiyle geniş etki bırakmış, ozanları da bir ölçüde etkilemiş bir âşıktır.
  • Bektaşiliği benimsedikten sonra tasavvufla ilgili güzel nefesler söyledi.
  • Müzikle de ilgilenen şair şiirlerinde pek çok makam kullandı.

Genç Osman Destanı’nın Konusu

Pek çok kişi Genç Osman Destanı’nın Osmanlı sultanı olan Genç Osman’ın hayatını anlattığını zanneder. Halbuki burada geçen Genç Osman, IV. Murat’ın Bağdat kuşatması esnasında şehit düşen genç bir askerdir.

Genç Osman için söylediği “destan”, kahramanın adını günümüze taşımıştır.

Kayıkçı Kul Mustafa Destanı halk arasında yayılmış ve geniş halk kitleleri tarafından sevilerek okunmuştur.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Kübizm Akımı Pablo Picasso’nun Edebiyata Kazandırdığı Tarz

Dikkat, röportaj türünün anlamı bildiğiniz gibi değil!

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir