Katip Çelebi Osmanlı Medeniyetinin Büyük Aydınlarından Biridir

Katip Çelebi Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Katip Çelebi 17. yüzyılda yetişmiş büyük bilgindir. Asıl adı Mustafa olan sanatçı, devlet teşkilatlarında bulunmuş IV. Murat döneminde yapılan Doğu seferine de katip olarak katılmıştır. Birçok ülkeyi gezip görmüştür. Hacı Halife ya da Hacı Kalfa olarak da bilinir.

Devletin işleyişindeki bozuklukları eleştiren ve bu bozuklukların düzeltilmesi için teklifler içeren raporlar hazırlamıştır.
Sanatçı tarihten, tıbba, coğrafyadan astronomiye kadar pek çok bilime hakimdir.

Genellikle sade nesir türünde eserler veren Katip Çelebi en önemli eserlerini tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında yazmıştır. 
Arapça ve Farsçanın yanında Fransızca, Latince, İtalyanca da bilen sanatçının birçok eseri Batı dillerine çevrilmiştir.

Doğu ve Batı’nın meşhur kaynaklarını toplamış, okumuş, eleştirmiş ve yorumlamıştır. “Keşfüz’z-Zünun” adlı ansiklopedik bir eser kaleme almış, bu kitapta yaklaşık on bin civarında yazar ve on beş bin eseri tanıtmıştır.

Kendi parasıyla İstanbul’a büyük bir kütüphane kurmuştur.

Divan edebiyatına yazılarıyla büyük katkı sağlamıştır.

Katip Çelebi’nin Eserleri

Cihannümâ (Dünyayı Gösteren)

Dünyanın yuvarlaklığını ve ülkelerin coğrafyasını tanıttığı eseridir.

Fezleke

1592-1654 yılları arasında Osmanlıdaki tarihî olayları anlatmıştır.

Tuhfetü’l Kibâr Fi Esfâri’l-Bihar (Deniz Seferleri Hakkında Büyüklere Hediye)

1645-1656 arasındaki olayları, eski kaptanları, korsanları, deniz savaşlarını kısaca Türk denizcilik tarihini anlattığı eseridir.

Keşfü’z Zünün (Şüpheleri Gideren)

On beş bine yakın kitabın konusu ve yazarı hakkında bilgi verdiği bibliyografya (kaynakça) sözlüğüdür.

Mizânü’l Hak Fi İhtiyari’l Ahlak (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi)

Devrinde tartışma konusu olan bazı din, ahlak, toplum ve töre meseleleri üzerinde yazdığı eseridir.

Takvimü’t Tevarih (Tarihlerin Takvimi)

Dünya tarihini kronolojik bir sırayla anlatan eseridir.

Düsturü’l Amel (Çalışmanın İlkeleri)

Osmanlıdaki çürümenin önlenmesi için bilimsel öneriler içeren eseridir.

Her türlü başarı anlamında birçok kişinin muazzam noktalara ulaşmasına vesile olan Başarı Duaları Kitabı, sizin de muhteşem noktalara gelmenize vesile olacak.

Bu müthiş Başarı Duaları Kitabını indirip içindeki müthiş duaları hemen okumak için şuraya tıklayın.

İşte bunun kanıtı olan bazı okur yorumları:

Şu yazılarımız da ilginizi çekebilir

Garipçiler (Birinci Yeni) Akımı Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir