İsmail Gaspıralı Kırım Halkının Mücadeleci Fikir Babası

İsmail Gaspıralı’nın yaşamı

İsmail Gaspıralı, 1851 yılında Kırım’ın Bahçesaray şehrinin Gaspıra köyünde dünyaya geldi. Şair ve düşünce adamı “Gaspıralı” lakabını doğum yeri olan köyden almıştır.

Küçük yaşta Rus askeri okuluna yatılı olarak verildi. Burada Ruslaştırma politikalarına isyan ederek okuldan kaçtı. Amacı Türkiye gelerek subay olmaktı. Ancak yakalandı ve bu amacını gerçekleştiremedi. Bu olay üzerine okulla ilişiği kesildi.

Kırım’a dönerek çeşitli işlerde çalıştı. Bir müddet Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde bulundu. Avrupa’da iken ulusal bağımsızlık mücadelesi veren bazı liderlerle yakın ilişki kurdu.

İstanbul’a geldi ve çocukluk hayali olan “Türk bir subay olma idealini” gerçekleştirmek istedi. Ancak çeşitli engellerle karşılaştı ve bu amacını gerçekleştiremedi.

Bu hayal kırıklığı ile yeniden Kırım’a döndü. Türkçe bir gazete çıkarma girişiminde bulundu ancak Rus yetkililer buna izin vermedi. O da mecburen Rusça bir gazete çıkardı ve Türk-İslam düşüncesini burada yaymaya çalıştı.

Bir süre sonra Kırım Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi sırasına halkın büyük sevgisini kazandı.

Ömrünün son yıllarında pek çok doğu ülkesini gezerek İslami anlayışlar hakkında konferanslar verdi.

Büyük sanatçı ve fikir adamı 1914 yılında vefat ettiğinde tüm Türk dünyasında tanınan bir kişi haline gelmişti.

İsmail Gaspıralı’nın fikirleri ve sanat anlayışı

Bütün Türk dünyasının düşünce adamı, eğitimci ve gazete yazarıdır

Sanatçı “dilde, düşüncede, işte birlik” ilkesiyle “Tercüman” gazetesini, çıkardı.

Ortak Türk edebi dilinin oluşturulması yönünde çaba harcadı. Kırım Türklerinin fikir adamıdır.

Rus yayılmacılığına karşı Türk birliğini savunmuştur.

İsmail Gaspıralı’nın açtığı Türk okulları

İsmail Gaspıralı Rusya Müslümanlarının eğitimde geri kalmalarının çok büyük sorunlara yol açtığını ifade ederek okuma yazma seferberliği başlattı. Bu hususta çeşitli eğitim kurumları açtı. Bu okullarda okuma yazma ile birlikte temel bilimler de öğretiliyordu.

İlk birkaç okulu kendisi açtı ve bizzat öğretmen olarak çalıştı. Ancak bu fikir Kırım Türkleri arasında o kadar ilgi gördü ki kısa sürede okulların sayısı 5 bini geçti.

Günümüzde dahi Kırım halkının kültür seviyesinin diğer Türk coğrafyalarından daha yüksek olmasında hiç kuşkusuz ki bu okulların büyük payı vardır.

İsmail Gaspıralı’nın eserleri

Rusya Müslümanları

Mirat-ı Cedid

Hace-i Sıbyan

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Konferans Ciddi Konularla İlgili Yapılan Sözlü Anlatımlardır

 

Şeref Taşlıova, Türkiye’yi Yurt Dışında Temsil Eden Bir Halk Aşığıdır

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir