Hoca Dehhani, Türk divan edebiyatının ilk büyük temsilcisi

Hoca Dehhani hakkında bilinmesi gereken her şey

Hoca Dehhani Türk edebiyatını yüzyıllarca etkilemiş olan Divan edebiyatının ilk büyük temsilcisidir.

Hakkında yeterli bilgi bulunmayan bu şairimiz ile ilgili temel bilgiler dönemin tezkirelerinden elde edilmektedir. Bu tezkirelere göre başarılı ve bilgili bir şair olup iyi eğitim almıştır.

Anadolu’ya Horosan’dan geldiği belirtilse de bu konuda net bilgilere ulaşılamamıştır.

Din dışı konularda şiirler yazan ilk sanatçıdır. Zaten divan edebiyatı de bazen dini motiflere yer verse de özünde dinsel bir edebiyat olmayıp bireysel konuların işlendiği bir edebiyat koludur.

Hoca Dehhani, Selçuklu hükümdarı lll. Alaaddin Keykubat’ın isteğiyle “Selçuklu Şehname”si adlı eseri kaleme almıştır. Ayrıca bir de Divan’ı vardır. Ancak söz konusu bu eserler ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Şain bu eserlerde geçen bazı şiirleri tezkirelerde geçmektedir.

On üçüncü yüzyıl divan edebiyatı şiirinin ilk temsilcisi sayılmaktadır. Divan şiirimizin temelini atan şairlerimizin başında gelen sanatçıdır. Bazı araştırmacılara göre dilde ve anlatımda o kadar yetkindir ki onu Anadolu’nun Firdevsi’si saymak gerekir.

Anadolu’da din ve tasavvuf edebiyatının çok güçlü olduğu bir dönemde aşk ve şarap şiirleri yazan sanatçı Anadolu’da din dışı divan şiirinin kurucusu kabul edilir.

Din dışı konular üzerine (aşk ve doğa) yazmıştır. Birkaç gazeli günümüze ulaşmıştır. Dil ve üslup yönünden güçlü bir şairdir.

Sanatçının elimizde bir kasidesi ve dokuz gazeli bulunmaktadır. Hoca Dehhani, gazel ve kaside şeklinin oldukça basit, motiflerin sık tekrarlandığı örneklerini vermiştir Şiirlerinde kolay anlaşılır benzetmeler kullanmıştır. Ayrıca dili dönemine göre kısmen sadedir.

Hoca Dehhani’nin eserleri

Selçuklu Şehnamesi

Divan

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Behçet Necatigil hakkında bilinmesi gereken her şey

 

Fazıl Hüsnü Dağlarca hayatı, sanatı ve eserleri hakkında her şey

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir